Nederlandse Veiligheidsbranche brengt ‘leesbare’ cao-tekst

De afgelopen tijd heeft de Nederlandse Veiligheidsbranche gewerkt aan het begrijpelijker maken van de tekst van de cao Particuliere Beveiliging. Van (zware) juridische kost naar heldere en begrijpelijke taal voor iedereen. Voor wat betreft de rechten en plichten is er inhoudelijk aan de cao artikelen niets veranderd.

De brancheorganisatie roept alle leden op om de nieuwe cao-tekst in de dagelijkse praktijk te gaan gebruiken naast de geldende cao. Wie tegenstrijdigheden met de geldende cao tekst of spelfouten ontdekt, wordt gevraagd dat te laten weten.
De komende maanden bestaan de geldende cao tekst en de herschreven cao-tekst naast elkaar. Op deze manier kan iedereen aan de herschreven cao tekst wennen. Daarvoor is ook een transponeringstabel gemaakt. In die tabel is te zien op welke plek in de nieuwe cao-tekst de oude artikelen terecht zijn gekomen.
Is er een juridische kwestie? Dan blijft de geldende cao-tekst tellen tot het moment dat de herschreven versie algemeen verbindend verklaard is.
Momenteel wordt gewerkt aan een campagne om onder werknemers en werkgevers in het veld aandacht te vragen voor de nieuwe cao-tekst. De campagne zal vermoedelijk medio februari starten.

De nieuwe tekst is hier te downloaden.

Deel dit artikel via: