Nederlandse versie ISO 27002:2022 beschikbaar

De nieuwe versie van ISO 27002 (uit 2022) is nu ook in het Nederlands beschikbaar op NEN Connect. ISO 27002 is een norm voor informatiebeveiliging die suggesties en best practices geeft voor security controls op de implementatie van beheersmaatregelen en het omgaan met beveiligingsrisico’s.

Normen worden periodiek herzien. Zo blijven ze relevant. De herziene versie van de ISO 27002 is eerder dit jaar gepubliceerd. Belangrijke wijzigingen in de ISO 27002 zijn besproken tijdens een NEN webinar op 10 maart 2022.

Cyber professionals en SPICE
Belanghebbenden kunnen zich aansluiten bij de normcommissie Cybersecurity & Privacy. Dan blijven zij  op de hoogte van ontwikkelingen rondom ISO 27002 en andere relevante normen. SPICE is het Standards Privacy Information Cyber Engagement Platform. Hier komen cyber professionals bij elkaar om informatie en kennis met elkaar te delen.

Meer informatie
Neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl. Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Tom Hoogendijk, Consultant Normontwikkeling. Email: tom.hoogendijk@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Belanghebbende partijen kunnen meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied. De normcommissie Cybersecurity & Privacy houdt zich bezig met het vaststellen van nationale normen voor informatiebeveliging en cryptografie. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een e-mail naar kid@nen.nl.

Deel dit artikel via: