NEN publiceert norm voor rook- en warmteafvoerinstallaties

NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) hebben samengewerkt aan de nieuwe uitgave van NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’.

NPR 6095-1 ‘Rookbeheersingssystemen – Deel 1: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van RWA-installaties en rookbeheersingssystemen in parkeergarages’ is hierbij in NEN 6093 geïntegreerd. De titel van NEN 6093 is aangepast naar ‘Brandveiligheid van gebouwen – Rook- en warmteafvoersystemen – Systeem-, kwaliteits- en ontwerpeisen.

Belangrijkste veranderingen
De CCV-Interpretatiebesluiten en -Harmonisatieafspraken die betrekking hebben op de vorige editie van deze norm, zijn geïntegreerd. Diverse doelstellingen waarvoor een RWA-systeem regulier kan worden ingezet, zijn opgenomen, inclusief bijbehorende ontwerpcriteria. Er zijn randvoorwaarden en ontwerpcriteria voor gesprinklerde branden in nevenruimten opgenomen. En het toepassingsgebied is verruimd, zoals voor situaties met obstakels in de rookpluim en/of rooklaag en met een plenum in de rooklaag als gevolg van een ‘open’ roosterplafond.
NPR 6095-1 is geïntegreerd in deze norm en op onderdelen gewijzigd en vormt hiermee het normatief kader. Daarmee komt NPR 6095-1:2012, voor wat betreft RWA-systemen, te vervallen.
Er is een bepalingsmethode opgenomen voor de warmtestraling vanuit een hete rooklaag.

Deel dit artikel via: