Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Lobeco

Bydemes

CardAccess

NIBHV

Service Centrale Nederland

Trigion

BHVcertificaat.online

Ajax Systems

NetworxConnect

Multiwacht

IDIS

ADI

Sequrix

Masset Solutions

2N

HID

SOBA

Connect Security

Nimo Drone Security

CDVI

G4S

SMC Alarmcentrale

Brivo

Gold-IP

Dero Security Products

Seris

Explicate

Bosch Security Systems

GFT

VAIBS

Nenova

DZ Technologies

Paraat

OSEC

ASIS

Uniview

Alarm Meldnet

Advancis

EAL

Crown Security Services

Alphatronics

ASSA ABLOY

Hikvision

Traka ASSA ABLOY

Centurion

JMB Groep

Akuvox

Oribi ID Solutions

De Beveiligingsjurist

Regio Control Veldt

VideoGuard

Secusoft

Optex

Top Security

CSL

Seagate

20face

Avigilon Alta

Unii

VEB

Kiwa

SmartCell

Genetec

Securitas

Hanwha Vision Europe

Milestone

Add Secure

Eagle Eye Networks

PG Security Systems

Eizo

SmartSD

VVNL

HD Security

Nimo Dog Security

RoSecure

Paxton

i-Pro

ARAS

VBN

Nieuw actieplan overheid en ondernemers tegen criminaliteit

15 december 2022
Redactie
09:52

Ondernemers en overheid werken samen om criminaliteit te voorkomen en terug te dringen. Sinds het aantreden van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid is met het bedrijfsleven gewerkt aan een nieuw actieprogramma Veilig Ondernemen 2023-2026, vastgesteld in het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC).

De drie vastgestelde prioriteiten zijn: aanpak preventie cybercrime in het bedrijfsleven, aanpak georganiseerde misdaad en de aanpak van criminaliteit in de regio en lokaal, zoals agressie, diefstal en overvallen.

Aantrekkelijk voor criminelen
Minister Yeşilgöz-Zegerius: “Door onze open economie en samenleving is ons land helaas ook aantrekkelijk voor criminelen. De georganiseerde misdaad is voortdurend bezig nieuwe manieren te vinden in de bovenwereld om geld wit te wassen en om hun illegale praktijken uit te voeren over de ruggen van anderen. Bonafide ondernemers zien oneerlijke concurrentie, omdat anderen hun zaken met snel en fout geld laten financieren. Ook lijkt het voor criminelen een verdienmodel te worden om met digitale sluwe trucs geld af te troggelen van bedrijven en burgers. En bij diefstal of het uithalen van drugs uit vrachtwagens wordt grof geweld niet geschuwd. Alleen door samen op te trekken, kunnen we de risico’s terugdringen.”

Sinds januari werken minister Yeşilgöz, de diverse branches en de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland samen aan het nieuwe Actieprogramma Veilig Ondernemen. Afgesproken is om samen met ondernemers, brancheorganisaties, de politie, het Openbaar Ministerie en gemeenten verder in te zetten op de drie prioriteiten: cybercrime, georganiseerde misdaad en gebiedsgerichte (vermogens)criminaliteit.

Cybercrime
Ondernemers hebben steeds vaker te maken met cybercrime. Eén op de vijf heeft jaarlijks met een cyberaanval te maken. Dit heeft in coronatijd een verdere vlucht genomen: tussen 2019 en 2021 is een toename van 200 procent zichtbaar wat betreft cybercrime gerelateerde incidenten. Daarnaast groeit de afhankelijkheid van IT bij ondernemers alsmaar verder. Een gezamenlijke aanpak is noodzakelijk, want grotere ondernemingen lijken nu het meest weerbaar tegen cybercriminaliteit. Afgesproken is dat ze hun voortrekkersrol oppakken om het grootste groep ondernemers in Nederland – het midden- en kleinbedrijf – mee te nemen in de broodnodige preventieve stappen.

Georganiseerde misdaad
Door het grove geld dat wordt verdiend met de smokkel van cocaïne en de productie van synthetische drugs gaat de georganiseerde misdaad vaak nietsontziend te werk. Gezien de dreiging van criminelen en angst voor gevolgen als je bij autoriteiten aanklopt, is het niet altijd makkelijk om hulp in te roepen. Het is zaak verder te investeren in de weerbaarheid van bedrijven en personeel. Zo wordt een pilot van ZLTO, de land- en tuinbouworganisatie voor agrarische ondernemers in de regio’s Zuid-Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland, met een vertrouwenspersoon voor ondernemers in het buitengebied met steun van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgebreid naar andere sectoren. Het gaat nu eerst om de recreatie, watersport en grondbewerkersbranche.

Gebiedsgerichte (vermogens)criminaliteit
Winkeldiefstallen, overvallen en mobiele banditisme hebben veel impact op ondernemers. In het actieprogramma is dit dan ook genoemd als prioriteit. Om dat kracht bij te zetten maakte minister Yeşilgöz eerder dit jaar bekend structureel 10 miljoen euro te investeren in de tien regionale Platforms Veilig Ondernemen (PVO’s). Daar worden lokale en regionale criminaliteitsproblemen beter inzichtelijk gemaakt. Het gaat om de inzet voor veilige winkelgebieden, bedrijventerreinen, binnensteden en het buitengebied en ook maatregelen tegen diefstal, agressie, overvallen en jeugdcriminaliteit. De PVO’s vormen een laagdrempelige ontmoetingsplek voor alle betrokken publieke en private partijen en helpen om gezamenlijk op te trekken.

Deel dit artikel via:

Vlog 8

Premium partners

SequriX

Suricat

Seagate

Videoguard

Wordt een partner