Nieuw schema voor integratie beveiligingssystemen

Steeds vaker worden in panden meerdere typen beveiligingssystemen geïnstalleerd en/of gecombineerd. Kiwa introduceert daarom beoordelingsschema K21049 Integrated Security Alarm Solutions. Dat richt zich op de integratie van de verschillende systemen in een gebouw.

In veel gebouwen bevinden zich brandmeldinstallaties, inbraakbeveiliging of bijvoorbeeld toegangssystemen. Deze verschillende beveiligingssystemen zorgen ervoor dat de veiligheid van het gebouw, de goederen en de in het pand verblijvende personen verhoogd wordt. Ieder systeem heeft zijn eigen werking en is gebaseerd op vastgelegde normen.
De K21049 Integrated Security Alarm Solutions is het beoordelingsschema voor het testen, inspecteren en certificeren (TIC) van geïntegreerde beveiligingssystemen. Dit schema richt zich met name op objecten in de hogere risicoklassen, zoals gevangenissen, banken, rechtbanken en musea.

Naadloze aansluiting
De structuur van het schema zorgt volgens Kiwa voor een naadloze aansluiting van beoordelingen tussen de verschillende deelgebieden. Het TIC-schema is internationaal toepasbaar. Wanneer in landen aanvullende eisen worden gesteld, zoals kwalificaties van medewerkers, worden deze eisen als een aanvulling meegenomen in het beoordelingstraject.
Het schema heeft een modulenstructuur voor geïntegreerde alarmsystemen op basis van internationale standaarden. Deze modulenstructuur maakt het mogelijk om fabrikanten en leveranciers te certificeren voor één of meerdere activiteiten (productie, ontwerp, installatie en/of onderhoud) per één of meer typen systemen. Op basis van dit schema zijn de volgende specifieke scopes mogelijk:

A. Inbraak- en overvalalarmsystemen (I&HAS)
B. Videobewakingssystemen (VSS)
C. Alarmtransmissiesystemen (ATS)
D. Elektronische toegangscontrolesystemen (EACS)
E. Inbraakdetectiesystemen voor ICT (IDPS)
F. Sociale Alarmsystemen (SAS)
G. Branddetectie- en ontruimingssystemen (FD&ES)
H. Gasdetectiesystemen (GDS)

De bedrijfscertificering op basis van dit schema is volgens Kiwa een waardevolle aanvulling voor bedrijven die zich richten op de integratie van meerdere typen systemen binnen hoog-risico objecten.

Meer informatie
Meer over het beoordelingsschema K21049 is te lezen op de productpagina K21049-01 Integrated Security Alarm Solutions. Hier is ook het schema K21049-01 Integrated Security Alarm Solutions te downloaden (pdf). Voor meer informatie kan ook contact worden opgenomen met Stefan Spaak.

Deel dit artikel via: