Nieuwe brandveiligheidseisen nieuwbouw in Bouwbesluit

In de eerste helft van 2021 worden diverse wijzigingen in het Bouwbesluit verwacht. Deze wijzigingen waren eerst gepland om in te gaan met het Besluit bouwwerken leefomgeving, maar aangezien de inwerkingtreding daarvan is uitgesteld naar 2022, worden deze komend jaar toch al in het Bouwbesluit doorgevoerd.

Het gaat om diverse wijzigingen uit het voorhangbesluit van 12 mei 2020. Naar verwachting worden deze begin 2021 in het Staatsblad gepubliceerd. Naast algemene eisen, zijn er ook specifieke eisen op het gebied van brandveiligheid. Zo gaat de Wbdbo (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) van een brandcompartiment naar een lift in een woongebouw bij nieuwbouw naar 60 minuten. Andere veranderingen voor nieuwbouw hebben betrekking op de rookdoorgangseisen Ra / R200 cf. NEN 6075 bij (beschermde) subbrandcompartimenten, een verduidelijking van de eisen voor portiektrappenhuizen en de verplichting van een extra beschermde vluchtroute naar de lift waaraan geen woningtoegangen grenzen. Verder wordt een vrijloopdranger verplicht bij woningtoegangsdeuren die zelfsluitend moeten zijn. De zelfsluitendheid van woningtoegangsdeuren geldt ook bij verbouw en functiewijziging. Tot slot moet bij woonfuncties de sturing van de lift bruikbaar blijven bij brand. De elektriciteitsvoorziening voor de lift moet daarom in een brandwerend afgescheiden ruimte liggen.

Bron: Ingenieursbureau Nieman.

Deel dit artikel via: