Nieuwe CCV-schema’s voor Onderhoud brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft de verbeterde certificatieschema’s voor onderhoud van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd. De ingangsdatum van deze nieuwe versies is 1 januari 2022, maar onderhoudsbedrijven en certificatie-instellingen mogen al direct met de nieuwe versies aan de slag.

De schema’s Onderhoud BMI 6.0 en Onderhoud OAI 5.0 zijn afgestemd op de Nederlandse normen voor onderhoud van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties (NEN 2654-1 en NEN 2654-2). Met een onderhoudscertificaat van het CCV-keurmerk weten gebouwgebruikers zeker dat het onderhoud volgens de regels is uitgevoerd en dat de installatie in dezelfde staat verkeert als bij oplevering.

Geoptimaliseerd
In de schema’s wordt duidelijk vermeld welke informatie het onderhoudsbedrijf nodig heeft om goed onderhoud uit te voeren en om de nominale staat van de installatie te kunnen bepalen. Voor het Rapport van Onderhoud verwijzen de schema’s naar de modellen in de NEN-normen.
Waar mogelijk zijn de eisen aan het onderhoudsbedrijf geoptimaliseerd. Kwalificatie van medewerkers is eenvoudiger, evenals de evaluatie van het kwaliteitssysteem. De certificatieschema’s sluiten goed aan op de praktijk van gebouwgebruikers en onderhoudsbedrijven.

Eenvoudige informatie voor gebouwgebruikers
Er is een document met informatie voor gebouwgebruikers over onderhoud van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Hierin staat wat opdrachtgevers aan een onderhoudscertificaat hebben en wat ze voor hun brandbeveiliging zelf in de gaten moeten houden. Het stroomschema in het document maakt het onderhoudsproces inzichtelijk. Deze informatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers vertegenwoordigd door Brancheorganisatie in de Zorg en Koninklijke Horeca Nederland.

CCV-keurmerk 
Onderzoek uit 2020 laat zien dat ruim driekwart van de gebouwgebruikers het CCV-keurmerk voor onderhoud van de brandmeldinstallatie (zeer) belangrijk vindt. De belangrijkste reden hiervoor is zekerheid dat de installatie op cruciale momenten werkt. Opdrachtgevers beoordelen onderhoud met het CCV-keurmerk gemiddeld met een 8,2. Met de verbeterde certificatieschema’s voor brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties speelt het CCV in op de behoefte aan kwaliteit.

Breed draagvlak
Aan de ontwikkeling van de nieuwe certificatieschema’s voor onderhoud brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties werkten een groot aantal partijen mee. De schema’s zijn tot stand gekomen in samenwerking met: Brancheorganisatie in de Zorg (BoZ), Brandveilig Bouwen Nederland, Brandweer Nederland, Federatie Veilig Nederland, Koninklijke Horeca Nederland/Recron, Rijksvastgoedbedrijf, NL-ingenieurs, Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen (NVCi), Techniek Nederland, Verbond van Verzekeraars, Inspectie-instellingen en Vereniging van Brandveiligheidsadviseurs (VvBA).

Deel dit artikel via: