Nieuwe Europese wet voor bescherming infrastructuur

Het Europees Parlement heeft een nieuwe wet goedgekeurd waarmee de kritieke infrastructuur van de EU doeltreffender wordt beschermd.

De EP-leden hebben een akkoord met de Raad goedgekeurd met 595 stemmen voor, 17 tegen en 24 onthoudingen. Het akkoord voorziet in minimumvoorschriften voor de beoordeling van risico’s en de vaststelling van nationale veerkrachtstrategieën. Ook bevat het een geharmoniseerde definitie van kritieke infrastructuur, zodat elke lidstaat er hetzelfde onder verstaat.

Toepassingsgebied uitgebreid tot elf belangrijke sectoren
De wet geldt voor de sectoren energie, vervoer, bankwezen, financiële markt, digitale dienstverlening, drink- en afvalwater, voedsel (waaronder productie, verwerking en distributie), volksgezondheid, openbaar bestuur en ruimtevaart. Essentiële dienstverleners krijgen strengere eisen voor risicobeoordeling en melding opgelegd.
Volgens de nieuwe regels moeten de lidstaten nationale veerkrachtstrategieën vaststellen. Ook moet grensoverschrijdende communicatie tot stand komen via een centraal contactpunt in elke lidstaat. Daarnaast is het volgens de wet belangrijk dubbele rapportage met andere veerkrachtinitiatieven te voorkomen, zodat de essentiële dienstverleners geen onnodige administratieve lasten dragen. Voor transparantiedoeleinden moeten de essentiële dienstverleners de nationale autoriteiten informeren over eventuele incidenten of verstoringen, en moeten de autoriteiten het publiek op de hoogte brengen in situaties van algemeen belang.

Quote
Na de stemming verklaarde rapporteur Michal Šimečka: “Voor een Europa dat bescherming biedt, moeten we ook de collectieve veerkracht versterken van de kritieke systemen die onze manier van leven ondersteunen. Elf cruciale sectoren dekkend zal deze wetgeving een antwoord bieden op zowel de uitdagingen van de klimaatcrisis als het toenemende aantal gevallen van sabotage in de Europese Unie als gevolg van de Russische oorlog tegen Oekraïne. De kritieke infrastructuur van de EU moet tegen deze bedreigingen bestand blijven.”

Achtergrond
In de vorige richtlijn over kritieke infrastructuur kwamen alleen de sectoren energie en vervoer aan bod. Het Europees Parlement riep op tot een herziening van deze richtlijn in een resolutie van 2018 over de conclusies van de Bijzondere Commissie terrorisme. Het Parlement en de Raad hebben ervoor gezorgd dat de nieuwe wetgeving in overeenstemming is met de onlangs vastgestelde NIS 2-richtlijn over cyberbeveiliging.

Deel dit artikel via: