Nieuwe moduul Secusoft registreert winkelontzeggingen

Winkeliers kunnen iemand de toegang ontzeggen. Bijvoorbeeld na diefstal of ander wangedrag. Vaak is het aan de beveiliger om iemand tegen te houden, maar hoe weet die welke personen niet welkom zijn? Secusoft biedt hiervoor nu uitkomst.

Een belangrijke taak van een beveiliger of een winkelsurveillant is het letten op bezoekers die ongewenst gedrag vertonen. Overal kunnen mensen rondlopen die proberen iets mee te nemen zonder ervoor te betalen, vandalisme plegen of ander ongewenst gedrag vertonen. Aan de beveiliger de belangrijke taak deze persoon de toegang tot de winkel of het gebied te ontzeggen. Maar hoe controleert hij of zij dat de betreffende persoon niet terugkomt als zijn of haar dienst erop zit?

Herken de winkeldief of overtreder
Een goede registratie is bij ontzeggingen erg belangrijk. Want als een dienst voorbij is, wil de beveiliger niet dat zijn of haar collega onbewust iemand toelaat wie de toegang is ontzegd, simpelweg omdat hij of zij de overtreder niet herkent. Met de gloednieuwe moduul ‘Ontzeggingen’ in Secusoft worden personen met toegangsontzegging of winkelverbod ondubbelzinnig geregistreerd, met naam, NAW-gegevens en foto. Ook heeft de beveiliger met Secusoft direct de tools in handen om de ingevulde ontzegging uit te printen en te overhandigen aan de overtreder. Met deze moduul zijn alle ontzeggingen voor collega-beveiligers op hetzelfde object inzichtelijk, zodat ook zij kunnen zien om welk persoon of welke personen het gaat. De eigenaar van het object of de winkelmanager kan dit tevens inzien, via het eigen Secusoft klantenportaal. Maar dat is nog niet alles.

Kies voor ontzegging, waarschuwing of risico
De moduul ‘Ontzeggingen’ in Secusoft kan ook worden gebruikt voor het registreren van risicosituaties. De beveiliger kan bij elk item selecteren of het gaat om een daadwerkelijke ontzegging, een waarschuwing of een oproep tot alertheid bij signalering van een bepaald persoon. Zo is de beveiliger alvast extra waakzaam wanneer een persoon binnenkomt, van wie het vermoeden bestaat dat deze al eens iets heeft gestolen.
De nieuwe functie toont de opdrachtgever en collegabeveiligers op dezelfde dienst personen met een toegangsontzegging. Bij deze functie in het menu ‘Rapportages’, zet de beveiliger de overtreder in het systeem. Zo krijgt de collegabeveiliger die een dienst gaat draaien op hetzelfde object, inzage in de ‘zwarte lijst’, ofwel de lijst met personen wie de toegang tot de winkel of het pand is ontzegd. Ingevuld worden naam, adres, geboortedatum en uiterlijke kenmerken van de ontzegde. Ook kan er een foto worden toegevoegd, zoals een stilstaand camerabeeld, wat in veel gevallen onmisbaar is bij het tijdig identificeren van een bepaald persoon.

Privacywetgeving volgens de AVG
Een van de redenen dat steeds meer beveiligingsbedrijven kiezen voor het gebruik van Secusoft, is omdat de software zich streng conformeert aan de eisen zoals deze worden gesteld in de Algemene privacywet AVG. Sinds de invoering van deze privacywet in 2018 loopt Secusoft voorop als het gaat om de bescherming van bedrijfsgegevens, klant- en personeelsgegevens. Binnen de software wordt alle data verwerkt in de streng beveiligde en ISO-gecertificeerde omgeving van Secusoft.

Meer informatie is te vinden op de website.

Deel dit artikel via: