Nieuwe samenstelling Bestuur Instituut Fysieke Veiligheid

Pieter Broertjes neemt afscheid als voorzitter van het Dagelijks Bestuur (DB) van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Hij zal worden opgevolgd door Ton Heerts, burgemeester van gemeente Apeldoorn. Tevens zal Anja Schouten, burgemeester gemeente Alkmaar, toetreden als lid van het DB.

De leden van het DB worden gekozen door het Algemeen Bestuur van het IFV, bestaande uit de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s. Doordat Broertjes met pensioen gaat en daarmee zijn functie als voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek neerlegt, zal hij de rol van voorzitter van het bestuur niet meer vervullen. Broertjes verving in oktober 2021 Onno van Veldhuizen als voorzitter.
Het DB van het IFV zal worden verrijkt met Ton Heerts en Anja Schouten. Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem, blijft zitting houden in het bestuur. Anja Schouten, burgemeester van Alkmaar, treedt per 1 maart aan als lid van het Dagelijks Bestuur van het IFV.

Deel dit artikel via: