Nieuwe SOBA-cursus: Erkend Verankeraar Kluizen

Een inbraakwerende kast van onder de 1000 kilogram moet deugdelijk verankerd zijn, maar hoe gaat dat? Tijdens een nieuwe cursus van SOBA Security Opleidingen wordt geleerd hoe dit kan volgens het Verankeringscertificaat.

Het is van groot belang om inbraakwerende kasten tot 1000kg op een deugdelijke manier te laten verankeren. Daarbij komt veel kennis kijken over installatie, de juiste verankeringsmaterialen én ondergronden. Er zijn meerdere testinstituten in Europa die de inbraakwerendheid van kasten testen, evenals het verankeringsmateriaal dat daarbij geleverd wordt. Maar voor het verankeren zelf bestaat helaas geen regelgeving.
Uitgangspunt is dat het verankeringspunt een bepaalde kracht moet kunnen weerstaan. De werkgroep heeft daarom een norm per klasse inbraakwerende kast bepaald en een techniek ontwikkeld om de uittrekkracht te bepalen die een verankering in de vloer moet kunnen hebben. Als bezitter van een inbraakwerende kast wil men een bepaalde waarborg richting de verzekeraar en een Verankeringscertificaat kan een eventuele discussie daarover wegnemen.

Cursus Erkend Verankeraar Kluizen
De VGW heeft samenwerking gezocht met SOBA om hiervoor een cursus te ontwikkelen en zo is de cursus Erkend Verankeraar Kluizen tot stand gekomen. In deze cursus leren deelnemers op een deugdelijke wijze kluizen te verankeren. Na het behalen van het certificaat worden de deelnemers opgenomen in het ‘Register Erkend Verankeraar Kluizen’.
De cursus bestaat uit het volgen van een e-learning module waarin de theorie wordt behandeld en een praktijkdag. De cursus geeft inzicht in de verschillende bouwkundige ondergronden en de beperkingen ervan voor het verankeren. Ook de beschikbare verankeringsmaterialen en hun toepassing per ondergrond komen aan bod. Tijdens de praktijkdag wordt onder andere het praktisch uitvoeren van de beoogde verankeringswijze en het beoordelen van de uittrekkracht geleerd en getoetst. De cursist is na het behalen van het certificaat ook in staat om een Verankeringscertificaat of een Verklaring van Verankering op te stellen.

Het theoriegedeelte wordt afgesloten met een examen en de praktijkdag wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Als beide onderdelen met goed gevolg zijn afgerond ontvangt de cursist het certificaat ‘Erkend Verankeraar Kluizen’.
Cursisten kunnen zich vanaf nu inschrijven en starten met de e-learningmodule. Het theorie-examen wordt op vaste data in de maand ingepland en de eerste praktijkdagen vinden plaats in september.

Voor meer informatie en aanmelden zie: Cursus Erkend Verankeraar Kluizen.

Deel dit artikel via: