Nieuwe vakbeurs voor technische beveiligingsbedrijven

Op 8 en 9 april 2020 vindt een nieuwe beveiligingsvakbeurs plaats. Dit evenement is een initiatief van Federatie Veilig Nederland (v/h VEBON-NOVB) en wordt ondersteund door Techniek Nederland en Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB). Gelijktijdig staat elders in Nederland het Nationaal Security Evenement op de planning.

Tot en met 2017 organiseerde RAI Amsterdam om het jaar een beveiligingsvakbeurs. De belangstelling voor Safety & Security Amsterdam liep echter terug en veranderingen van de formule konden die trend niet keren. Ondertussen is er met name onder fabrikanten en distributeurs van beveiligingsproducten nog steeds wel interesse om deel te nemen aan beurzen, maar dan tegen lagere kosten dan in Amsterdam en met een duidelijkere focus op hun doelgroep: de technische beveiligingsbedrijven.

Belangstelling
Zelfs al voor dat duidelijk werd dat Safety & Security Amsterdam in 2019 niet zou plaatsvinden, toonden verschillende uitgevers belangstelling om het stokje over te nemen. De eerste was FCO Media, die in België de beurs New Security organiseert. Het plan was om deze beurs tijdens de even jaren in Nederland te gaan houden. Concurrentie door Security Press, de uitgever van het vakblad Beveiliging, verhinderde dit echter. Die kwam eind mei 2018 met de beurs SecurityLIVE in de Brabanthallen. Deze beurs zou in 2019 opnieuw plaatsvinden, maar dat werd weer tegengegaan door de komst van twee nieuwe ‘kapers op de kust’. Deze willen beide op 8 en 9 april 2020 een nieuw evenement houden. Het Nationaal Security Evenement (NSE) in Houten Expo en de nieuwe beurs van de Federatie Veilig Nederland in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, die in afwachting van een definitieve naam FireSafety & Security Beurs wordt genoemd.

Vijf partijen
Net als destijds met Safety & Security Amsterdam kwam het initiatief voor de nieuwe beurs van Federatie Veilig Nederland, toen nog bekend als VEBON. Het bestuur van de vereniging probeerde eerst SecurityLIVE en NSE over te nemen, maar de partijen kwamen er niet uit. Daarmee zijn er feitelijk nog altijd vijf partijen die de technische beveiligingsbranche in Nederland met een vakbeurs zouden willen verblijden. De
Federatie Veilig Nederland lijkt echter verreweg de sterkste troeven in handen te hebben, omdat de belangrijkste (potentiële) exposanten hier lid van zijn en omdat een samenwerking tot stand is gebracht met de brancheverenigingen Techniek Nederland en VEB, die de grootste vertegenwoordigers van de doelgroep zijn. Dat zet zoden aan de dijk, want volgens de laatste gegeven is al ruim de helft van de grootste (7.129m²) hal van de Brabanthallen gereserveerd, terwijl de werving van exposanten nog maar net is gestart.

Gratis bezoeken
Hoe de beurs er precies gaat uitzien is nog niet duidelijk. Wel dat hij dus in de grootste hal van de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch gaat plaatsvinden. Op het moment is Federatie Veilig Nederland druk bezig haar leden te enthousiasmeren om als exposant deel te nemen en zo een gezonde financiële basis onder het evenement te leggen. De vereniging lijkt daarin goed te slagen aangezien al 50 procent van hal 7 is gereserveerd. Inmiddels melden zich ook bedrijven die géén lid zijn van de Federatie. Het uitgangspunt is dat technische beveiligingsondernemers/installateurs en hun medewerkers de beurs gratis kunnen bezoeken en dat er veel aandacht zal uitgaan naar het verstrekken van hoogwaardige en actuele kennis. De samenwerkende drie verenigingen nemen het op zich om de bezoekers te interesseren voor een beursbezoek. Vooruitlopend hierop vindt op 1 oktober het FireSafety & Security Congres van de drie eerder genoemde verenigingen plaats in Congrescentrum 1931, dat hoort bij de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Dit congres in kan als kick-off van de nieuwe beurs in ’s-Hertogenbosch worden beschouwd.

Deel dit artikel via: