Nieuwe Wet Bibob verruimt mogelijkheden informatiedeling

Sinds 1 oktober beschikt het Landelijk Bureau Bibob (LBB) over ruimere bevoegdheden om informatie te delen tussen overheidsorganisatie. Zo verwacht men effectiever te kunnen optreden tegen criminelen die legale structuren willen misbruiken om misdrijven te faciliteren.

Het LBB regelt onder andere een tipfunctie tussen overheden onderling. Ook kunnen overheden via het nieuwe Bibob-register navragen of eerder een gevaar is gesignaleerd over personen die betrokken zijn bij een vergunning, subsidie, overheidsopdracht of vastgoedtransactie. Overheden krijgen zelf ook toegang tot dit register om hierin hun eigen gevaarsconclusies te registreren en gevaarsconclusies van andere overheden op te vragen zonder dat tussenkomst van het LBB nodig is. Hierbij wordt een terugkijktermijn van 5 jaar gehanteerd. De gewijzigde Wet Bibob leidt verder tot een uitbreiding van het toepassingsbereik op bijvoorbeeld het gebied van vastgoedtransacties en aanbestedingen. Het gaat hierbij om de vervreemding van het recht van opstal en toestemming voor het vervreemden van vastgoed waar een zogeheten ‘kettingbeding’ op rust.

Deel dit artikel via: