11.600 boetes voor niet dragen mondkapje in OV

Sinds 1 juni vorig jaar, toen in het openbaar vervoer het dragen van een mondkapje verplicht werd, zijn 11.600 boetes uitgedeeld aan weigeraars. Ook hebben zich bijna 5600 incidenten voorgedaan met boze reizigers. Dat meldt de NOS op basis van opgevraagde documenten.

Uit de stukken blijkt dat er tijdens de invoering van de mondkapjesplicht een flinke discussie was over wie moest handhaven. De politie voelde daar niets voor. Ook was niet duidelijk op grond van welke wet gehandhaafd moest worden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid vond dat er met het oog op de volksgezondheid vanuit de Wet Personenvervoer kon worden opgetreden, maar daar werd bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat anders over gedacht. Uiteindelijk werd besloten dat boa’s van de openbaar vervoerbedrijven de mondkapjesplicht moesten handhaven. Het handhaven zou bestaan uit het geven van een waarschuwing, eventueel gevolgd door een boete van 95 euro.

Geharrewar
De boete geldt voor het overtreden van de huisregels van de openbaar vervoerbedrijven. Als er op basis van de noodverordening opgetreden had moeten worden, zou dat een taak voor de politie zijn en zouden de boetes hoger zijn. Dat zou volgens de politie meteen ook tot meer weerstand tegen de maatregel hebben geleid.
De politie treedt wel op als passagiers gewelddadig worden, maar niet bij een scheldpartij. Er moet ook eerst iets gebeurd zijn, voordat de boa’s op assistentie kunnen rekenen. 5600 keer is er iets gebeurd, maar het is niet bekend hoe vaak de politie daarbij is ingeschakeld.
Kort voor de invoering van de mondkapjesplicht werd besloten de maatregel formeel onder de noodverordening te laten vallen, maar dat de boa’s van de vervoerders moesten handhaven. Als excuus voor het geharrewar werd aangevoerd dat de ministeries onder grote tijdsdruk moesten handelen.

Gedeeld

Geef een antwoord