11 februari: Europese 112-dag

Vandaag is het de Europese 112-dag. Deze wordt jaarlijks op 11 februari georganiseerd en is in 2009 ingevoerd door de Europese Unie om de bekendheid met en het passend gebruik van het pan-Europees noodnummer 112 te bevorderen.

Sinds 1991 is er naast de nationale alarmnummers het Europese alarmnummer 112. Dit is een uniform telefoonnummer dat in alle lidstaten van de Europese Unie wordt gebruikt. Sinds december 2008 zijn via dit nummer de hulpdiensten gratis te bellen vanaf alle vaste en mobiele netwerken.

Bekendheid
In 2009 ondertekenden het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie een intentie voor het houden van een jaarlijkse Europese 112-dag. Dit om de bekendheid, de Europese beschikbaarheid en de voordelen van 112 te vergroten. Voor 11 februari is gekozen, omdat het de elfde dag van de tweede maand is. Het idee om een vaste dag aan de Europese noodoproep te wijden, werd voor het eerst besproken in het Europees Parlement in 2007 in het kader van de voorbereiding van de verklaring van het Europees Parlement over het Europese noodnummer. De noodzaak om de kennis van het Europese alarmnummer te vergroten werd in februari 2008 bevestigd door de Flash Eurobarometer 228. Slechts 22 procent van alle respondenten wist toen dat het alarmnummer 112 geldig en beschikbaar is in de gehele Europese Unie. In Nederland en België lag dit gemiddelde met respectievelijk 34 procent en 35 procent aanzienlijk hoger. In 2010 was al een verbetering te zien. Toen scoorden Nederland en België beide 45 procent. Het EU-gemiddelde was echter nog steeds maar 25 procent. Sommige hulpdiensten organiseren speciale activiteiten rond de Europese 112-dag.
België heeft overigens een afwijkend beleid. Daar is 112 voor ambulance en brandweer en 101 voor politie. Om verwarring te voorkomen kunnen vanaf 11 februari beide nummers worden gebruikt voor alle hulpdiensten, waarbij via een keuzemenu met een 1 de ambulance of brandweer kan worden opgevraagd en met een 2 de politie.

Gedeeld

Geef een reactie