24 procent meer zware geweldsincidenten in Amsterdams openbaar vervoer

Personeelsleden van het Amsterdamse openbaar vervoer zijn in 2015 veel vaker geconfronteerd met zware geweldsincidenten dan in het jaar daarvoor. Het gaat hier onder andere om fysieke mishandeling en bedreiging met of zonder wapen. Het totaal aantal incidenten stijgt slechts 1,7 procent, wat vooral te maken heeft met de relatieve afname van het aantal zwartrijders.
De stijging van het aantal incidenten blijkt uit cijfers van het stafbureau Sociale Veiligheid van GVB. Het vervoersbedrijf hanteert daarbij drie categorieën incidenten. De zwaarste categorie zijn incidenten die vallen onder het Algemeen Strafrecht en de APV. Dan zijn er de lichtere incidenten die vallen onder de Wet Personenvervoer en waarbij niet de wet wordt overtreden, maar men wel het personeel uitscheldt of intimideert en niet de rit betaalt. Gewoonlijk vallen zwartrijders onder deze categorie. De lichtste categorie zijn incidenten waarbij reizigers aanvullende huisregels van GVB overtreden, zoals eten in de tram.
Binnen de zwaarste categorie vallen de incidenten mishandeling, bedreiging en intimidatie met en zonder wapen, diefstal en beroving, drugsoverlast en graffiti en overige overtredingen van de wet. GVB constateerde in 2015 een stijging van bijna al deze incidenten. Alleen drugsoverlast en overige overtredingen tegenover reizigers kwamen minder vaak voor. Wel worden reizigers vaker fysiek slachtoffer van geweld. In 2014 werden drie reizigers door een agressieve medereiziger mishandeld, maar vorig jaar gebeurde dit elf keer. Ook mishandeling van het personeel, beroving en bedreiging en intimidatie van het personeel zonder wapen kwam in 2015 flink vaker voor dan een jaar eerder. De hoogste stijging betrof het aantal bedreigingen zonder wapen. Dit kwam in 2015 maar liefst 43 keer voor, wat neerkomt op een stijging van meer dan vijftig procent.
Het grootste aantal incidenten vond het afgelopen jaar plaats in trams, al was sprake van een lichte stijging van 926 naar 963 incidenten. In 762 gevallen ging het om schelden of het lastigvallen van personeel of reizigers. Ook in de bus steeg het aantal incidenten. Alleen bij de metro nam het aantal incidenten af van 351 in 2014 naar 337 vorig jaar.
GVB zegt niet te kunnen verklaren waarom het aantal gewelddadige incidenten zo stijgt. Wel hebben andere vervoerders er ook last van. NS kreeg pas nog 10 miljoen euro extra toegewezen om de sociale veiligheid te vergroten. Andere vervoerders hebben nu ook om staatssteun gevraagd. GVB wil onder andere meer cameratoezicht en beveiligers in de voertuigen. Ook verdwijnt contant geld zoveel mogelijk uit bus en tram om de kans op overvallen te verkleinen.
Het totale aantal gevallen van geweld neemt licht toe, maar daalt in vergelijking met de reizigersgroei. Die is namelijk 6 procent, terwijl de toename van het aantal incidenten slechts 1,7 procent is. meer reizigers mogen vervoeren dan een jaar eerder, terwijl het aantal incidenten in totaal met 1,7 procent steeg. Ook het aantal zwartrijders stijgt nog maar licht. Afgelopen jaar was de toename 1,1 procent. Dit beeld kan echter vertekend zijn, omdat vorig jaar minder gecontroleerd werd. De handhavers moesten zich concentreren op overvalrisico’s in met name het noordelijke stadsdeel. Ook van invloed is de toenemende meldingsbereidheid onder het personeel. In werkelijkheid zou dus ook sprake kunnen zijn van een daling van het aantal incidenten, omdat deze in het verleden niet werden gemeld.

Gedeeld

Geef een reactie