39 procent van de slachtoffers doet geen aangifte

Nederlanders hebben in 2017 veel misdrijven niet bij de politie gemeld. Dit blijkt uit onderzoek door buurtveiligheid-app Veiligebuurt. Voor dit onderzoek werden ruim 26 duizend gebruikers van de app ondervraagd.

‘Dalende misdaadcijfers botsen met realiteit’, stelde korpschef Akerboom tijdens de presentatie van de jaarresultaten van de politie over 2017. Voor het vijfde jaar op rij daalden de misdaadcijfers. Samen met de publicatie van de AD Misdaadmeter vorige week roept dat zoals elk jaar weer soortgelijke vragen op. Het gaat hier om geregistreerde cijfers, maar hoe zit het met de misdaden die niet gemeld worden? Veiligebuurt besloot daarom te onderzoeken hoe het staat met de aangiftebereidheid in Nederland.
Veiligebuurt vroeg aan 26.398 mensen of ze aangifte hadden gedaan, nadat ze slachtoffer waren van een misdrijf. Uit de reacties blijkt dat 39 procent van de respondenten, die in 2017 een misdrijf hebben meegemaakt, één of meerdere misdrijven niet heeft gemeld bij de politie.

Erg geschrokken
39 procent is veel maar er is nog geen duidelijke stijging of daling zichtbaar in de aangiftebereidheid. Yves Verschueren (Oprichter van Veiligebuurt.nl) geeft aan erg geschrokken te zijn van de reacties op dit onderzoek. “Toen ik de individuele reacties aan het lezen was zag ik zelfs enkele gevallen van mishandeling, aanranding en brandstichting. We moeten wel allemaal de moeite blijven nemen om dit te melden. Anders geven met zijn allen de verantwoordelijke instanties ook niet de juiste indruk. Wil je het om wat voor reden dan ook niet melden bij de politie, meld het dan (eventueel anoniem) aan je buurt. Hierdoor blijft iedereen alert en kunnen we samen optreden. Doe dit via de Veiligebuurt app of bij jouw lokale buurtpreventie initiatief. Op die manier komen de inzichten in ieder geval ook bij de politie in beeld. Aangiftebereidheid is niet bewezen lager of hoger dan de laatste 10 jaar, dus de officiële politiecijfers hoeven we niet te wantrouwen.”

Te ingewikkeld
Veiligebuurt vroeg welke misdaden niet gemeld bleven en waarom. Ongeveer 30 procent van de niet gemelde misdaden betrof vernieling/vandalisme, 23 procent bedreiging, 13 procent diefstal en 7 procent mishandeling. Als belangrijkste redenen voor het niet melden van misdaad bij de politie gaf 57 procent aan dat het geen zin heeft. De politie zou er toch niets mee doen, of de crimineel wordt toch niet gepakt. Negen procent gaf aan dat het te veel moeite kost. Ook negen procent gaf aan dat het niet mogelijk was om op het politiebureau aangifte te doen of dat men daar niet goed werd geholpen. Acht procent vond online aangifte doen te ingewikkeld.

Samenwerken
Dick Berlijn, voormalig commandant der strijdkrachten en nu voorzitter raad van advies: “Het is niet goed dat zoveel mensen verzuimen aangifte te doen en het gevoel hebben dat het geen zin heeft de politie te informeren. Willen we de veiligheid en het veiligheidsgevoel in onze buurten verbeteren dan moeten burgers en politie samenwerken en elkaar goed op de hoogte houden van wat er speelt. Informatie waar mensen over beschikken is cruciaal voor de politie om haar werk te kunnen doen. Burgers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en het melden als er dingen in hun omgeving gebeuren die verdacht zijn. Twee-richtingscommunicatie met de burger en het makkelijker maken om zaken te melden zijn cruciaal, ook als er niet direct aangifte gedaan hoeft te worden.”

Oproep
Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek doet Veiligebuurt een oproep aan gemeenten en politie, maar vooral ook aan iedereen die slachtoffer wordt of getuige is van een misdaad. Blijf samenwerken om de misdaad in beeld te krijgen, blijf misdaad melden! Ook als men overtuigd is dat de dader toch niet gepakt wordt is het de moeite waard om te melden! Dit kan nu al met de Veiligebuurt app als men iets wil melden aan de buurt. Binnenkort kunnen ook zaken worden gemeld aan gemeente en politie. Veiligebuurt zorgt dat de melding wordt doorgezet.

Gedeeld

Geef een reactie