Onderzoek naar mogelijkheden en bezwaren gezichtsherkenning

Gezichtsherkenning is bijna een standaard ‘feature’ van beveiligingscamera’s geworden. Toch wordt het in de praktijk nog niet of nauwelijks toegepast. De Universiteit van Tilburg deed onderzoek naar de stand van zaken, maakt Sander Flight bekend. Hij was lid van de begeleidingscommissie van het onderzoek.

Camera’s zijn volgens Flight steeds beter in staat om gezichten te herkennen en er zijn tal van toepassingsmogelijkheden. Toch zit gezichtsherkenning in Nederland nog in de experimentele fase, concluderen onderzoekers van de Universiteit van Tilburg. Hier en daar wordt het gebruikt voor toegangscontrole, maar bedrijven zijn huiverig vanwege de privacyrisico’s en de onduidelijkheid over wat wel en niet mag. Er is geen onderzoek verricht naar het gebruik van gezichtsherkenning door de overheid.

Aandachtspunten
Gezichtsherkenning heeft ten aanzien van de privacy verschillende aandachtspunten. Het is vaak onmogelijk om iedereen expliciet toestemming te vragen voor verwerking van het beeldmateriaal. Mensen weten vaak niet dat de camera’s de beelden gebruiken om de herkenningsgraad automatisch te verhogen. Gezichtsherkenning gebeurt zonder dat waargenomen mensen daar iets voor hoeven te doen, zodat ook niet duidelijk is of ze ermee akkoord gaan. De apparatuur is nog niet feilloos. Vooral vrouwen, kinderen en donkere mensen worden minder goed herkend. En grootschalige toepassing van de technologie maakt een einde aan de vrijheid die mensen hebben om zich anoniem in de openbare ruimte te bevinden.

Overwegingen
Volgens Flight geven de onderzoekers de overheid diverse opties om te overwegen. Die variëren van een totaalverbod tot een gedoogbeleid. De technologie is volgens hem nog niet op grote schaal in gebruik in Nederland, maar er worden wereldwijd toepassingen ontwikkeld die ook in Nederland kunnen worden gebruikt. Dat levert volgens de onderzoekers reële risico’s voor de privacy op. Daarom vinden zij dat de Nederlandse samenleving zich de fundamentele vraag dient te stellen:  ‘Wat vinden wij wenselijk als het gaat om gezichtsherkenningstechnologie in onze democratische rechtsstaat?’ Het rapport helpt bij het vinden van een antwoord op die vraag.

Gedeeld

Geef een antwoord