Aanbieders cryptovaluta nu onder toezicht nationale bank

Om tegen te gaan dat cryptovaluta, zoals de bitcoin, gebruikt worden voor criminele betalingen, staan aanbieders ervan nu onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Zonder vergunning is het niet langer toegestaan om bedrijfsmatig te handelen in cryptovaluta.

Bedrijven die een vergunning willen, dienen te voldoen aan diverse regels die witwassen en andere criminele transacties moeten tegengaan. Zo is het verplicht om transacties boven de 15.000 euro te melden. Ook dienen bedrijven die zogenoemde wallets (bewaarportemonnees) aanbieden te onderzoeken of de identiteit van hun klanten wel klopt. Verder mogen bestuurders, medebeleidsbepalers, commissarissen en aandeelhouders die meer dan 10 procent van de aandelen hebben geen justitiële antecedenten hebben. Met de maatregel wil de overheid criminelen de wind uit de zeilen halen, maar ook consumenten beter beschermen tegen frauduleuze aanbieders van cryptovaluta. De registratieplicht geldt overigens alleen voor partijen die deze diensten beroeps- of bedrijfsmatig in of vanuit Nederland aanbieden. Een vergunning kan maximaal 20.000 euro kosten. Met dit geld wil DNB de kosten van het toezicht dekken, die geraamd zijn op 1,7 miljoen euro per jaar. Of op deze wijze witwassen wordt voorkomen, valt uiteraard te betwijfelen, zolang criminelen ook gebruik kunnen maken van buitenlandse aanbieders van cryptovaluta en wallets.

Gedeeld

Geef een antwoord