Aangescherpte normering voor brandveiligheid parkeergarages

Branchevereniging Vexpan kondigt twee voor de parkeerbranche belangrijke normen aan. Het gaat om de aangescherpte normering brandveiligheid van parkeergarages en (brand)veiligheid van elektrisch aangedreven personenauto’s.

De nieuwe norm met brandveiligheidseisen voor parkeergarages is in ontwikkeling. Daarin is de inbreng van exploitanten en eigenaren tot nu toe beperkt, aldus Vexpan. In het concept zullen naar verwachting hogere eisen gesteld worden aan technische maatregelen, zoals de eis tot aanleg van een sprinklerinstallatie. De rol van de aanwezige beheerder wordt volgens de branchevereniging nog onvoldoende gehonoreerd.
Dit najaar zal NEN het concept publiceren voor commentaar. NEN biedt de mogelijkheid om op het concept te reageren. De NEN-commissie kan vervolgens besluiten om de conceptnorm aan de hand van het binnengekomen commentaar aan te passen en informeert betrokkenen daarover. Het bestuur van Vexpan zegt te hechten aan een goede normering en is daarom voornemens de conceptnorm door betrokken adviseurs te laten toelichten aan belanghebbenden.

Brandveiligheid duurzame brandstoffen
Ook in parkeergarages zal het aantal elektrisch aangedreven personenauto’s de komende jaren toenemen. Het risico op ontbranding van elektrisch aangedreven auto’s onder rijomstandigheden lijkt klein. De laatste tijd komen wel enige incidenten bij het laden van elektrische auto’s in het nieuws. Daarom wordt brandveiligheid voor eigenaren en exploitanten van parkeergarages van belang. De eerdere genoemde NEN-commissie heeft geconcludeerd dat ook een verandering van brandstoffen in auto’s mogelijk leidt tot veranderende risico’s. De NEN-commissie beschikt volgens Vexpan over onvoldoende kennis om risico’s te kunnen beoordelen en te vertalen in verbetermaatregelen. Het bestuur wil daarom tijdens een (lunch)bijeenkomst over de conceptnorm Brandveiligheid voor parkeergarages bij leden nagaan hoe de brandveiligheid van elektrische auto’s in garages onder exploitanten en eigenaren wordt ingeschat en wat zij ten aanzien van het verzamelen van informatie van de Vexpan verwachten.

Gedeeld

Geef een reactie