Aankondiging Certificatieschema REOB 5.0

De Raad voor Accreditatie heeft het CCV-REOB-schema versie 5.0 geaccepteerd. Naar verwachting zal het gewijzigde CCV Certificatieschema REOB versie 5.0 op 1 augustus 2019 gepubliceerd worden. Versie 5.0 van het voor onderhoud van blusmiddelen bedoelde certificatieschema gaat in op 1 december 2019.

De overgangsperiode loopt tot 1 december 2020. Voor deze datum dienen alle gecertificeerde REOB-bedrijven beoordeeld te zijn op versie 5.0. Op deze datum vervalt ook Versie 4.0 van het REOB Certificatieschema. Om de markt uitgebreid voor te lichten organiseert Kiwa de REOB-informatiedagen. Tijdens deze informatiedagen gaat de certificatie-instelling met de deelnemers in op de wijzigingen van het schema en komen de actuele zaken die spelen in de markt aan bod. De REOB-informatiedagen zullen op verschillende plaatsen in het land plaats vinden. Informatie hierover zal spoedig volgen.

Wie vragen heeft over het REOB-certificatieschema, kan contact opnemen met Kiwa via NL.Info.NCP@kiwa.nl of via 088-9985100.

Gedeeld

Geef een antwoord