Aantal incidenten in openbaar vervoer weer gestegen

Het aantal reizigers dat in het openbaar vervoer een geweldincident meemaakte is in 2017 voor het eerst sinds jaren weer gestegen. Dit concludeert Kenniscentrum CROW uit onderzoek onder bijna honderdduizend OV-reizigers. Het gemiddelde veiligheidsgevoel is hierdoor echter niet afgenomen.

Van de door de onderzoekers ondervraagde reizigers zegt 15,5 procent het afgelopen jaar wel eens een vervelend incident te hebben meegemaakt, zo is te lezen in het OV-Klantenbarometeronderzoek, dat Crow elk jaar uitbrengt. Het gaat meestal om reizigers die door iemand lastig zijn gevallen, maar bedreiging, diefstal en mishandeling komen ook voor. In 2016 ondervond nog 13,5 procent van de reizigers hier hinder van.

Mishandelingen
Eén op de zeven reizigers is wel eens lastig gevallen. 2,1 procent van de reizigers heeft zich in 2017 wel eens bedreigd gevoeld. 1,7 procent is één of meerdere keren slachtoffer geworden van diefstal en 0,8 procent zegt wel eens mishandeld te zijn. Dat laatste lijkt weinig, maar betekent wel dat 6.900 van de ondervraagde reizigers in 2017 dus een keer mishandeld is in het openbaar vervoer. Het totaal aantal mishandelingen zal dus nog een factor hoger liggen, want niet alle OV-reizigers zijn door Crow benaderd.
Metroreizigers worden het vaakst (19%) slachtoffer van incidenten. In de tram is dat 18 procent en in trein en bus 15 procent. Alleen op veerboten gebeuren nauwelijks incidenten.

Sociale veiligheid
Crow heeft de 86.705 reizigers ook gevraagd een rapportcijfer te geven voor de mate waarin zij sociale veiligheid in het openbaar vervoer ervaren. Slachtoffers vonden dit een 7 waard, terwijl overige reizigers een 7,9 gaven. In beide gevallen betekent dit een lichte stijging. Ook de provincies doen dergelijk onderzoek en kwamen tot ongeveer dezelfde conclusies als Crow. Alleen Flevoland en Zeeland scoren een 7,8, terwijl de andere provincies een 8 of hoger noteerden.
Om de veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren adviseert Crow meer toezicht, maar ook aanpak van incidenten die leiden tot agressie, zoals slechte overstaptijden waardoor reizigers hun aansluiting iedere keer missen, vieze voertuigen of een ruwe rijstijl van de bestuurder. De overheid heeft inmiddels een integraal actieprogramma in gang gezet om de veiligheid in het ov te verbeteren en vandalisme terug te dringen.

Gedeeld

Geef een antwoord