Aantal misdrijven in 2015 gedaald met 7 procent

Het aantal misdrijven is in 2015 net als in 2014 met 7 procent afgenomen. Het aantal opgehelderde misdrijven daalde echter sterker (-11 procent), waardoor het ophelderingspercentage licht daalde, van 27 procent in 2014 naar 26 procent in 2015.

Het aantal verdachten dat door de strafrechtketen een afdoening in hun zaak heeft gekregen, daalde bij misdrijven met 5 procent. Bij overtredingen daalde het aantal sterker, namelijk met 13 procent.
Het aantal schuldigverklaringen en het daarmee
samenhangende aantal opgelegde sancties daalde eveneens. Bij misdrijven beide -9 procent en bij overtredingen respectievelijk -19 procent en -18 procent.

Doorlooptijd
De doorlooptijd bij standaardzaken – misdrijven waarbij geen sprake is van preventieve hechtenis en overtredingen – verbeterde heel licht. Vier op de tien standaardzaken kreeg binnen 30 dagen een eerste inhoudelijke beslissing.
De doorlooptijd van zaken die voor de rechter komen is de afgelopen jaren vrij constant. Van de zaken waarin in 2015 een vonnis is gewezen, was dit bij 75 procent van de zaken binnen 14 maanden. Gemiddeld wordt het vonnis in negen maanden vanaf het eerste verhoor uitgesproken.
Bij de tenuitvoeringlegging is het presteren redelijk gelijk gebleven. Hierbij is, binnen de categorie ‘opgelegde sancties’, na een bepaalde periode gekeken of met de uitvoering van de sancties is gestart en of de sanctie gaande/afgerond of betaald is.

Gedeeld

Geef een antwoord