ABN AMRO: Bedrijven in beveiliging in aantal verdubbeld

Uit onderzoek door ABN AMRO blijkt dat het aantal beveiligingsbedrijven de afgelopen tien jaar is verdubbeld, maar dat veel arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan. Ook wordt onvoldoende geprofiteerd van het economisch herstel. Individuele beveiligers vinden de meeste kansen op het gebied van digitalisering.

De beveiligingsbranche genereert slechts een beperkte omzetgroei, zo stelt ABN AMRO vast. Afnemende volumes en digitalisering dwingen de sector tot aanpassingen. In de afgelopen tien jaar was sprake van een ruime verdubbeling van het aantal beveiligingsbedrijven. Dit gold vooral voor particuliere beveiligingsdiensten en aanbieders van beveiligingssystemen. De verdubbeling van het aantal beveiligingsbedrijven kwam echter volledig voor rekening van eenmansbedrijven. Ondanks deze aanwas van veel kleine bedrijven heeft de sector in de afgelopen jaren aan werkgelegenheid verloren. Tussen 2010 en 2015 nam het aantal banen af van 35.800 naar 31.700. Dit verlies aan arbeidsplaatsen deed zich vooral voor bij grotere bedrijven. “De beveiligingsbranche digitaliseert in hoog tempo. Nieuwe technologieën maken het mogelijk op afstand te bewaken. Bovendien is daarbij een meer flexibele dienstverlening mogelijk, zoals bewaking op afroep”, zegt Kasper Buiting, Sector Econoom Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO.

Omzet beveiligingssector blijft achter
In de afgelopen jaren stagneerde de omzetgroei in de beveiligingsbranche. De sector leek zich aanvankelijk snel te herstellen van de economische crisis en presteerde tussen 2009 en 2012 beter dan de zakelijke dienstverlening als geheel. Hierna profiteerde de sector echter in veel mindere mate van het economisch herstel. In 2016 genereerde de zakelijke dienstverlening als geheel 20 procent meer omzet dan in 2010. De beveiligingssector noteerde in 2016 daarentegen slechts een omzetgroei van 7 procent. Terwijl de zakelijke dienstverlening vorig jaar met 5,6 procent groeide, daalde de omzet in de beveiligingsbranche met 0,6 procent. Volgens Buiting zorgt onder andere de verzadiging van de markt ervoor dat de sector weinig omzetgroei laat zien. “Voor 2017 verwachten we een zeer bescheiden omzetgroei van slechts één procent.”

Nederlandse beveiligingsbranche koploper West-Europa
Dat verzadiging optreedt, is volgens ABN AMRO een logische ontwikkeling. De beveiligingsbranche is in Nederland tot volle wasdom gekomen en in vergelijking met de landen om ons heen veruit het grootst. De beperkte groei van de branche is dan ook de keerzijde van haar eigen succes. ABN AMRO ziet echter voldoende kansen voor individuele beveiligers die inspelen op de technologische ontwikkelingen. “Dankzij nieuwe technologieën zijn er minder beveiligers per object nodig. De ruimte die hierdoor ontstaat, kan door de bedrijven bijvoorbeeld worden opgevuld door diensten als beveiliging, IT en schoonmaak te combineren. Het aanbieden van een facilitair totaalpakket biedt beveiligers volop kansen op groei”, benadrukt Buiting.

Het rapport is hier te downloaden.

Gedeeld

Geef een reactie