5G luidt revolutie in beveiligingstechniek in

Het nieuwe 5G-netwerk levert snelheidswinst op, maar dat is volgens Jacob Groote van KPN bij lange na niet het enige voordeel van de nieuwe technologie. Met name voor de beveiligingsindustrie opent 5G een nieuwe wereld van mogelijkheden, die voor velen het voorstellingsvermogen te boven gaan, maar waarmee inmiddels wel al pilots worden gedraaid.

Tot nu toe betekende elke nieuwe generatie van het mobiele communicatienetwerk meer bandbreedte. Bij 5G is dat niet anders, maar daarnaast zijn er nog vele andere voordelen. Het netwerk is volledig nieuw opgezet, volgens nieuwe standaarden en dat zorgt er onder andere voor dat ten opzichte van oudere technologieën met name de betrouwbaarheid enorm toeneemt. Dat biedt interessante perspectieven voor een vitale sector als de beveiligingsindustrie. Volgens 5G-expert Jacob Groote van KPN is de beschikbaarheid 99,999 procent. “Bovendien is het mogelijk om de bandbreedte op lokaal niveau te borgen. Bij oudere technologieën nam de bandbreedte per gebruiker af als een bepaalde zendmast zwaarder belast werd, wat niet handig is als je bewakingsbeelden wilt uploaden. Bij 5G is het nu mogelijk om aan een lokale toepassing een vaste bandbreedte toe te wijzen.”

Verplaatsbare camera’s
De verwachting is dat mobiele beveiligingstoepassingen de komende jaren een enorme vlucht gaan nemen. Nu al zijn de verplaatsbare cameramasten nauwelijks nog aan te slepen. Ook bodycam’s maken een grote opmars door. En dan zijn er nog de camera’s waarmee tegenwoordig elk voertuig van het openbaar vervoer wordt uitgerust. Voor al deze toepassingen betekent 5G een aanzienlijk hogere bedrijfszekerheid. “Maar nogmaals, de voordelen beperken zich niet tot een hogere capaciteit”, vervolgt Groote. “5G opent de weg naar geheel nieuwe toepassingen, zoals autonoom rijdende auto’s en vanuit de cloud aangestuurde volautomatische landbouwvoertuigen. Bij dergelijk gebruik is het essentieel dat je zonder enige vertraging of onderbreking in twee richtingen kunt communiceren en dat kan met 5G. Voor de beveiligingsindustrie is het bovendien interessant dat 5G standaard beveiligd is tegen moedwillige verstoring. De zendmasten zijn in staat om eventuele stoorsignalen met tegenfrequenties te neutraliseren, zodat ‘jamming’ vrijwel onmogelijk wordt. Daarnaast werkt 5G anders. Signalen worden niet rondom verspreid, maar direct tussen mast en apparaat. Dat maakt sabotage ook al veel moeilijker. Bovendien is 5G daardoor veel energiezuiniger, wat bijvoorbeeld bij bodycam’s een groot voordeel is.”

Nieuwe business cases
Een indrukwekkende pilot draait op het moment rond de Johan Cruijff ArenA. Deze is te beschouwen als opmaat naar smart cities. Doel is het creëren van een automatisch gemonitorde periferie rond het stadion, zodat incidenten vroegtijdig gesignaleerd worden, terwijl van niet daarbij betrokken mensen de privacy wordt gerespecteerd. Data worden via verschillende sensoren, waaronder slimme camera’s, verzameld en verwerkt in een zelflerende backoffice-omgeving. Van daaruit worden ‘connected stewards’ aangestuurd, die bijvoorbeeld mensen wat meer verspreiden als het ergens te druk wordt. 5G maakt volgens Groote nieuwe business cases mogelijk doordat het netwerk disruptieve technologieën binnen handbereik brengt. “Denk aan kunstmatige intelligentie, videoanalytics en augmented reality voor bijvoorbeeld een veiligheidsfunctionaris die over een raffinaderij loopt. Dat ga je de komende jaren steeds meer zien in de beveiligingsbranche. Een beveiliger die via een speciale bril geattendeerd wordt op zaken die interventie nodig maken. Meteen ook worden instructies en aanwijzingen doorgegeven. Er wordt al tien jaar ontwikkeld aan dit soort toepassingen, maar binnenkort kan iedereen in de beveiliging er gebruik van maken.”

Waarde creëren met partners
Het 5G-netwerk wordt uiteindelijk honderd keer zo snel als 4G en biedt capaciteit voor honderd keer zoveel apparaten (één miljoen per vierkante kilometer). De reactiesnelheid neemt met een factor 5 toe tot 5ms, de betrouwbaarheid tot 99,999 procent en er wordt dus ‘slicing’ mogelijk. Dat laatste houdt in dat voor vitale toepassing een eigen virtueel netwerk met vaste bandbreedte kan worden gereserveerd. “Niet alleen de techniek, maar ook onze marktbenadering is nieuw”, zegt Groote. “We zeggen niet meer, dit is ons netwerk en kijk maar wat je ermee kan doen. Nee, we ontwikkelen zelf nieuwe toepassingen, in nauwe samenwerking met partners, zoals universiteiten en bijvoorbeeld een dronebedrijf. Zo onderzoeken we als het ware welke uitdagingen er zijn in de samenleving en kijken we hoe en of we die met 5G kunnen oplossen. Samen creëer je zo extra waarde voor de markt.”

Dynamische groene golf
Een uitdaging voor hulpdiensten is bijvoorbeeld om snel door het drukke verkeer heen te komen. Gewerkt wordt nu aan een systeem dat automatisch bijhoudt welke voertuigen met spoed onderweg zijn, zodat langs de route op de juiste tijden bij alle knooppunten voor groen licht wordt gezorgd. Gemiddeld vindt bijna elke dag een aanrijding plaats met een ambulance die zwaailicht en sirene voert. Dat is met zo’n dynamische groene golf aanzienlijk te verminderen. Groote: “Je moet dan wel volledig ervan op aan kunnen. Daarom kan je aan een dergelijke toepassing prioriteit geven binnen het 5G-netwerk. Dat geldt ook voor stewards in de Johan Cruijff Arena. Die moeten op elk moment zeker zijn van een verbinding met de backoffice. Dus daarvoor pas je dan een vast toegewezen bandbreedte toe met bovendien totale end-to-end controle over het netwerk. Zo kijken we elke keer met onze partners naar allerlei toepassingen en naar welke uitdagingen daarbij overwonnen moeten worden. Zo hebben wij in Amsterdam samen met de gemeente en de politie een operationeel verkeerscentrum ingericht om de ArenA voorafgaand aan evenementen goed bereikbaar te houden.”

Extra diensten
Voor veel consumenten en bedrijven zal de vergrote capaciteit van 5G al tot tevredenheid leiden. Voor wie van de andere voordelen wil profiteren zijn extra diensten leverbaar. Een daarvan is ‘coverage on demand’. Een afgelegen bedrijf kan daarmee extra dekking aanschaffen. Eventueel wordt daarvoor een nieuwe mast geplaatst. Ook kan lokaal guaranteed bandwidth worden afgenomen. Dat gebeurt onder andere bij de Johan Cruijff ArenA. Verder is er application priority. Die is er voor vitale toepassingen, die met een lage bandbreedte kunnen volstaan, zoals verkeerslichtinstallaties die door hulpdienstvoertuigen worden aangestuurd. Application Priority is volgens Rik van Veenschoten van 247Services bij RoutIT ook ideaal voor beveiligingsbedrijven. Die zijn dan onder alle omstandigheden verzekerd van betrouwbare communicatie. Essentieel bij alarmverificatie met camera’s op vitale locaties. Maar ook voor geavanceerde bewaking van kostbare en/of geconditioneerde transporten van vracht. Zo worden in Nederland onder andere de coronavaccins vervoerd. Dankzij de technologie is met zekerheid vast te stellen dat de vaccins onderweg niet worden blootgesteld aan een te hoge temperatuur.”

Internet of Things
Zoals elke technologie, zal ook beveiligingstechniek deel gaan uitmaken van het Internet of Things. 5G zal dat proces nog aanzienlijk gaan versnellen. De verwerking van alle data zal in de nabije toekomst vrijwel alleen nog in de cloud plaatsvinden. En niet zonder reden. De technologie ontwikkelt zich zo snel, dat individuele gebruikers die niet kunnen bijhouden. Zo zal meer en meer met zelflerende algoritmes worden gewerkt. Die maken het noodzakelijk dat via cloud-computing de technische systemen continu worden geüpdatet, zonder dat gebruikers daar eigen specialisten voor in huis hoeven te halen. Over enkele jaren zal een wereldomvattend ecosysteem zijn ontstaan, waaruit diensten op maat afgenomen kunnen worden. Dat is een trend die ook de beveiligingsindustrie niet aan zich voorbij kan laten gaan, wil zij in de nabije toekomst nog bestaansrecht hebben. RoutIT daagt hen alvast uit om met ideeën voor nieuwe toepassingen te komen!

Gedeeld

Geef een antwoord