Behoud van brandveiligheid in tijden van corona

Brandbeveiliging is veelal gebaseerd op het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit houdt echter geen rekening met de coronacrisis. Voldoet de brandbeveiliging daarom nog wel? In hoeverre zouden bedrijven hun maatregelen moeten aanpassen om ook onder de veranderde omstandigheden veilig te blijven?

In april van dit jaar werden 4.000 inwoners van Herkenbosch gedwongen hun huizen te ontvluchten toen de plaats gehuld werd in de rook van een enorme natuurbrand. Burgemeester Monique de Boer zei destijds in een verklaring dat het besluit om te evacueren niet lichtvaardig was genomen: in het tijdperk van corona wordt de woning algemeen beschouwd als de veiligste ruimte om te verblijven en mensen zouden niet geëvacueerd zijn als dat niet heel noodzakelijk was geweest. Maar waar worden maatregelen op gebaseerd? Het is niet eenvoudig om informatie te vinden die kan helpen om in het coronatijdperk de veiligheid op het juiste niveau te houden.

Advies voor bedrijven die gesloten blijven
Hoewel de meeste bedrijven nu mogen heropenen, blijven sommige werkplekken gesloten en wordt gekozen voor werken op afstand. Als het bedrijfspand nog gesloten is, raden brandveiligheidsprofessionals aan om actieve maatregelen te nemen om het risico op brand te verkleinen. Onbezette gebouwen waren minder zorgwekkend vóór de uitbraak van corona, maar nu sommige panden langer leeg blijven, moeten brandrisicobeoordelingen worden bijgewerkt om rekening te houden met leegstaande gebouwen. Er dient voor gezorgd te worden dat alle uitgangen vrij blijven en dat afvalbakken zijn geleegd. Alle elektrische apparaten moeten zo veel mogelijk worden losgekoppeld en grote hoeveelheden voorraad moeten zorgvuldig worden opgeslagen met het oog op brandgevaar. Gebouwen moeten op de gebruikelijke manier worden beveiligd en beveiligingscamera’s moeten nog steeds in bedrijf blijven om het risico op brandstichting te verminderen.

Hoewel het gebouw leeg is, moet het toch regelmatig worden gecontroleerd. Er moeten branddetectiesystemen aanwezig zijn en wanneer ze zijn gekoppeld aan alarmcentrales, moeten deze centra erop worden gewezen dat het pand leeg is. Controleer of de alarmcentrale de gegevens van het managementteam heeft in geval van een alarm en zorg ervoor dat het alarm regelmatig wordt getest.

Advies voor thuiswerkende medewerkers
Hoewel in samenwerking met de overheid Covid-19-protocollen tot stand zijn gekomen, stimuleert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werknemers nog steeds om waar mogelijk thuis te werken en hebben bedrijven de verplichting om dit te faciliteren. Het neveneffect van meer mensen die vanuit huis werken, is dat woningbranden een groter risico zijn geworden, dus bedrijven moeten werknemers ook herinneren aan stappen die ze thuis kunnen nemen om hun veiligheid te waarborgen. Denk hierbij aan maatregelen zoals het plaatsen van rookmelders, het plannen van evacuatieroutes en het advies om niet te roken in huis. Hoewel werknemers niet noodzakelijk op het bedrijfsterrein zijn, hebben bedrijven nog steeds enige verantwoordelijkheid voor veiligheidstrainingen. Het beveiligings- en veiligheidsbeleid moet worden herschreven om het personeel dat op afstand werkt te accommoderen.

Advies voor heropening van bedrijven
Het merendeel van de bedrijven is inmiddels heropend, ook al werken sommige personeelsleden nog vanuit huis. Alle medewerkers moeten een up-to-date brandveiligheidstraining hebben gevolgd en zich bewust zijn van de mogelijke risico’s, vooral wanneer ze in meer geïsoleerde omgevingen werken. Hoewel sommige delen van het gebouw momenteel buiten werking kunnen zijn, moeten brandalarmen nog werken en nooduitgangen nog steeds toegankelijk zijn. De voorzorgsmaatregelen in het kader van coronapreventie hebben ertoe geleid dat veel deuren die normaal gesproken gesloten zouden blijven, nu openstaan ​​om de noodzaak voor personeel om oppervlakken aan te raken te minimaliseren. In het geval van branddeuren is dit echter niet aan te raden, tenzij ze zijn uitgerust met een vastzetinrichting die de deur sluit wanneer het brandalarm wordt geactiveerd.
Als het bedrijf evacuatieprocedures en brandverzamelplaatsen moet wijzigen om sociale afstand mogelijk te maken, dient het er voor te zorgen dat alle werknemers op de hoogte zijn van de veranderingen en dat brandoefeningen blijven plaatsvinden om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.
Het is belangrijk voor bedrijven om hun beveiligings- en veiligheidsbeleid opnieuw te beoordelen in het licht van corona. Veranderingen in de normale bedrijfsvoering hebben invloed op bestaande procedures en om het personeel en de openbare veiligheid te waarborgen, moeten managers ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is van eventuele wijzigingen in het protocol.

Tekst: Katlyn Eriksen,

Gedeeld

Geef een antwoord