Hoe zit het met de privacy van zieke werknemers?

De Autoriteit Persoonsgegevens komt met adviezen voor bedrijven die zich willen beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Welke informatie mag van de (mogelijk) zieke werknemer worden gevraagd en welke niet? Het ligt gevoelig als het de gezondheid betreft.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft ruimte om de noodzakelijke informatie over een zieke werknemer vast te leggen. Bijvoorbeeld informatie om te laten beoordelen of het loon moet worden doorbetaald. Maar gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Ieder mens heeft het recht om dat soort gegevens zo veel mogelijk voor zichzelf te houden. Dat geldt ook voor werknemers.

Gezagsverhouding
Daar komt bij dat een werknemer onder het gezag van de werkgever staat. Hierdoor kan hij of zij zich eerder verplicht voelen om informatie over zijn of haar ziekte te delen. Daarom geldt er juist op de werkvloer een aantal specifieke regels rondom het vastleggen van informatie bij ziekte. De werkgever mag een aantal vragen stellen aan de zieke werknemer. Zoals hoe lang hij of zij verwacht afwezig te zijn. Ook mag de werkgever bijvoorbeeld het verpleegadres registreren. En de werkgever mag de zakelijk e-mail van de zieke werknemer checken als dat nodig is.

Wat mag niet?
De werkgever mag niet vragen naar de aard en oorzaak van iemands ziekte. Ook wanneer de werknemer uit zichzelf vertelt wat hij of zij mankeert, mag de werkgever deze informatie niet vastleggen of delen. Tot slot spreekt het voor zich dat de werkgever de gegevens van de (zieke) werknemers zorgvuldig moet beveiligen.

Gedeeld

Geef een antwoord