Kunnen robots taken van beveiligers overnemen?

Wat wordt de rol van robots in de beveiliging? Trigion deed samen met DigiNova onderzoek om een antwoord op deze vraag te krijgen. Feit is dat het steeds moeilijker wordt om geschikte medewerkers te vinden en dat het daarom interessant kan zijn om bepaalde taken aan robots over te dragen.

Volgens het CBS zal bij handhaving van de pensioenleeftijd het aantal werkenden tot 2030 met 20 procent afnemen. De samenleving heeft dus innovatieve oplossingen als robots nodig. Net als de industriële revolutie destijds levert dit zorgen op voor behoud van arbeidsplaatsen, maar de verwachting is dat robotica net als de industriële revolutie in het algemeen voor betere levensstandaards gaat zorgen. Hier is al eerder over nagedacht, maar toen hadden de computers bij lange na niet de rekenkracht die zij tegenwoordig hebben. Robots zijn daarom veel slimmer te maken, waardoor zij bijvoorbeeld ook goed op een veranderende omgeving kunnen reageren.

De arbeidsmarkt van de toekomst
McKinsey Global Institute voorspelt dat in 2030 een vijfde van het werk van de wereldwijde beroepsbevolking verricht kan worden door robots. Dit heeft effect op 800 miljoen werkenden. In economisch ontwikkelde landen als Nederland krijgt robotica over de komende 10 jaar mogelijk zelfs effect op een derde van het werk. Het is wel lastig te voorspellen wat voor soort werkzaamheden door robots overgenomen kunnen worden. Voorlopig gaat het vooral om routinematig werk, zoals het assembleren van auto’s aan de lopende band. Maar door de sterkere rekenkracht van computers en de opmars van kunstmatige intelligentie, kunnen robots ook steeds meer gevarieerde taken uitvoeren, waarbij rekening gehouden wordt met wisselende omstandigheden. Hierbij wordt ook zelflerende software toegepast, waardoor de robot steeds beter gaat functioneren.

Robots in de beveiliging
Beveiligingswerk is zelden routinematig. Zeker niet in geval van een incident. Maakt dat de inzet van een robot onmogelijk? Niet als beslissingen door de mens worden genomen en de robot deze alleen uitvoert. Maar de wens is om de robot ook autonoom te laten werken. De vraag is dan in hoeverre de robot mag beslissen. Als vooral mensen dit moeten doen, voegt de robot weinig toe. Als de robot echter teveel gaat beslissen, kan het fout gaan als zich onverwachte situaties voordoen. Dat was te zien bij de ongelukken met zelfrijdende auto’s van Tesla en Uber. Het is dus van groot belang om de juiste balans tussen beslissend en uitvoerend vermogen te bepalen. Zeker als er grote belangen op het spel staan, kan menselijke bemoeienis essentieel blijven. Maar dan als back-up, voor als de techniek zelf constateert dat de werking niet honderd procent zeker is. Bijvoorbeeld omdat een waargenomen persoon niet volgens de vereiste betrouwbaarheid wordt geïdentificeerd. Het wordt wel vergeleken met een ruiter te paard. Het paard weet de weg te volgen en obstakels te ontwijken. Maar bij bijzondere omstandigheden kan de ruiter ingrijpen. Dit principe wordt in geavanceerde auto’s toegepast om de kans op ongelukken te verkleinen. Zo zal het ook in de beveiliging gaan, in een door de mens gebouwde omgeving waar taken uitgevoerd dienen te worden die de robot niet helemaal zelfstandig kan uitvoeren. Dat er robots in de bedrijfsbeveiliging gaan komen is een zekerheid. De vraag is dan ook vooral wanneer en hoe precies, want de ontwikkelingen gaan razendsnel.

De volledige whitepaper over robotica in de beveiliging is hier te downloaden.

Gedeeld

Geef een antwoord