Mogelijkheden en bezwaren van gezichtsherkenning

Nieuwe technologieën zoals gezichtsherkenning bieden enorm veel mogelijkheden. Maar er kleven ook bezwaren aan. Hoe zit het met privacy of mogelijk misbruik? Er is veel behoefte aan eenduidige regelgeving. In dit artikel gaat Bosch Energy & Building Solutions in op regels en ethische kwesties.

Gezichtsherkenning biedt tal van toepassingsmogelijkheden en wordt daarom op steeds meer manieren ingezet. Zo zijn er voetbalclubs die met gezichtsherkenning hooligans proberen te weren. Sportscholen gebruiken de technologie om leden toegang te verlenen. Op Schiphol kan zonder belemmeringen de gate worden bereikt. En in de zorg wordt het gebruikt om autisme op te sporen door emoties te analyseren. Zo zijn er nog vele andere toepassingen te bedenken. De vraag is alleen in hoeverre deze legitiem en ethisch zijn.

Bijzondere persoonsgegevens
De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) spreekt van ‘bijzondere persoonsgegevens’ als het gaat om opnames die bedoeld zijn om iemands identiteit vast te stellen. In principe is dit verboden, tenzij er sprake is van expliciet vermelde uitzonderingen. Zo geldt het verbod niet als de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie- of beveiligingsdoeleinden (AVG, art. 9) en er geen redelijk alternatief is. Het is overigens bepaald niet eenvoudig om te bepalen wanneer het wel of niet mag. De Europese GDPR geeft hier zelf geen uitsluitsel over en geeft daarom de lidstaten de vrijheid zelf regels op te stellen. Bosch verwijst naar een artikel van Peter-Paul Verbeek (hoogleraar techniekfilosofie Universiteit Twente) en Daniël Tijink (Platform voor de Informatiesamenleving) die pleiten voor ethische discussies, waarbij de techniek en samenleving niet tegenover elkaar, maar naast elkaar worden geplaatst. Beide zijn volgens de auteurs namelijk fundamenteel met elkaar verweven.

Eigen context
Verbeek en Tijink vinden het essentieel dat technologie in de eigen context wordt beschouwd. Algemene kaders bieden volgens hen geen oplossing, omdat er in elke situatie andere effecten zijn. Gezichtsherkenning is al privacyvriendelijk te maken door alleen metadata op te slaan, waaruit het gezicht niet terug te herleiden is. De metadata is wel te gebruiken voor opsporing als er bij ongewenst gedrag metadata wordt gegenereerd, die matcht met een database. Tevens dienen gebruikers er goed bewust van gemaakt te worden wat wel en wat niet mag met de data. De auteurs zien liever dat voorwaarden worden gecreëerd voor een waardevolle digitale wereld, dan dat alleen maar grenzen worden gesteld.

Nieuwe digitale wereld
Bosch Energy and Building Solutions zegt nieuwe technologieën bij innovatieve oplossingen implementeren en zich daarbij te houden aan de bestaande regelgeving. De fabrikant wijst wel op het belang om in de regelgeving niet het scala aan toepassingsgebieden en doelstellingen uit het oog te verliezen. Daarvoor is volgens Bosch een wettelijk kader nodig dat flexibel kan inspringen op uiteenlopende situaties. ‘We moeten absoluut duidelijke grenzen stellen om misbruik te voorkomen en privacy te bewaken. Maar daarnaast moeten we ook –met oog voor de kernwaarden van onze samenleving- voorwaarden creëren voor een nieuwe digitale wereld.’

Het volledige artikel is hier te lezen.

Bosch Energy and Building Solutions, solution integrator op gebied van veiligheid en beveiliging, publiceert regelmatig artikelen over verschillende onderwerpen. Met samenvattingen vestigen wij hier de aandacht op.

Gedeeld

Geef een antwoord