Veilig winkels bezoeken in anderhalvemetersamenleving

Hoewel nu ook niet-essentiële winkels weer zonder afspraak bezocht kunnen worden, betekent dit nog niet dat de lockdown voorbij is. Winkeliers dienen ervoor te zorgen dat regels als 1,5 meter afstand en mondkapjes gehandhaafd worden. Gelukkig kan slimme technologie daarbij te hulp schieten.

In China is men al vele jaren vertrouwd met pandemieën en preventieve maatregelen daartegen. Daarom kwamen Chinese fabrikanten, zoals Hikvision, al snel met oplossingen op de markt, die kunnen helpen verspreiding van besmettelijke ziektes tegen te gaan. Op het moment is dit zeer relevant in de detailhandel. Die riskeert een nieuwe periode van sluiting, als het niet mogelijk blijkt de door de overheid voorgeschreven maatregelen te handhaven. Hiervoor het personeel inzetten, blijkt in de praktijk nauwelijks te werken. Technologie biedt ook geen 100 procent garantie, maar maakt het mensen wel makkelijker om coronaproof te winkelen. Wat is er zoal mogelijk?

Business intelligence
Een van de slimme oplossingen van Hikvision is gericht op het beheersen van de bezoekersstromen, ook in grote winkels met meerdere ingangen. Camera’s tellen de arriverende en vertrekkende klanten en een beeldscherm geeft aan of men verantwoord kan winkelen, of men wellicht beter even kan wachten tot het rustiger wordt of dat nieuwe klanten voorlopig niet naar binnen mogen. Binnen in de winkels kunnen andere camera’s via ‘heatmapping’ signaleren of mensen voldoende afstand houden. Als dat niet gebeurt, kan via het omroepsysteem een verzoek tot spreiding worden afgespeeld. Een dergelijk systeem biedt ook business intelligence, op basis waarvan de winkelier de inrichting kan aanpassen om plaatselijke concentraties van klanten te voorkomen. Na de crisis kan het systeem dienen om het effect van campagnes te meten.

Privacy-vriendelijk
Als er meer dan één klant per 25m² binnen is, moeten andere klanten buiten wachten. Ook hierbij is de winkelier ervoor verantwoordelijk dat dit veilig gebeurt. Hiervoor camera’s toepassen ligt gevoelig, maar Hikvision brengt ook een systeem dat automatisch mensen onherkenbaar maakt. Er wordt alleen gemeten of wachtenden 1,5 meter afstand bewaren, zonder dat inbreuk op de privacy van klanten wordt gemaakt. Op dezelfde privacy-vriendelijke manier kan gedetecteerd worden of mensen het verplichte mondkapje dragen. Het waarnemen van een onbedekt gezicht kan weer een audioboodschap genereren. In de winkel kan het systeem ook bij de kassa’s worden ingezet, om te controleren of mensen in de rij elkaar niet te dicht naderen. Dezelfde techniek waarschuwt de manager ook als rijen voor de kassa lang worden, terwijl er nog kassa’s gesloten zijn. Alle signaleringen worden opgeslagen om later te dienen voor het voorspellen van drukte, zodat de winkel tijdig extra personeel kan oproepen.

Beheerplatform
Het verwerken van de beelden, het genereren van business intelligence en het aansturen van het omroepsysteem en de waarschuwingsmonitoren gebeurt met het HikCentral. Dit beheerplatform geeft real-time aan hoe de situatie in de winkel is en wat op grond van de trends verwacht kan worden. Alles wat relevant is voor de winkelier, zoals het gedrag van klanten, de aanwezigheid van personeel en informatie over het overtreden van regels, wordt in HikCentral verwerkt en vertaald naar overzichtelijke statistieken en rapporten. Dit is van belang met het oog op de coronaregels, maar ook als die zijn afgeschaft, is het systeem nuttig als de winkelier de klanttevredenheid wil vergroten. Bijvoorbeeld door te voorkomen dat producten zijn uitverkocht, dat het te druk wordt op bepaalde tijden of dat er lange rijen voor de kassa’s staan, terwijl niet alle kassa’s in gebruik zijn. Verder helpt de technologie bij het ervoor zorgen dat klanten alle delen van de winkel bezoeken, door bijvoorbeeld aanbiedingen op strategisch slimme locaties neer te zetten.

Gedeeld

Geef een antwoord