Advocaat en neef van Ridouan T. gearresteerd

De politie heeft in opdracht van het OM een 38-jarige advocaat uit Utrecht aangehouden op verdenking van deelneming aan een criminele organisatie. Het zou gaan om de neef van Ridouan T, die vanwege zijn functie als boodschapper kon fungeren voor de hoofdverdachte in het Marengo-proces.

Via de opgepakte advocaat kon Ridouan T. onbelemmerd met de buitenwereld kunnen communiceren en behield hij de mogelijkheid criminele activiteiten voort te zetten, aldus de politie. In de onderschepte communicatie tussen beiden komt naar voren dat T. vermoedelijk bezig is een gewelddadige uitbraak te organiseren vanuit de EBI in Vught of tijdens transporten naar de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat hij op zoek is naar adresgegevens van personeel van DJI. Waarschijnlijk om medewerkers te kunnen afpersen of omkopen. Met het onderscheppen van de boodschapper van T. is naar verwachting een einde gemaakt aan deze vrije communicatie vanuit gevangenschap.

Heimelijke communicatie
De advocaat, mr. Youssef T., wordt ervan verdacht de boodschapper te zijn van zijn neef en heimelijk de communicatie te verzorgen met diens criminele organisatie. Als advocaat kreeg het familielid vrije toegang tot T. in de EBI. De contacten tussen hen waren onzichtbaar en oncontroleerbaar voor politie en OM. Zij hadden in hun relatie advocaat–cliënt het recht om volstrekt vertrouwelijk met elkaar te kunnen spreken en vrijelijk stukken uit te wisselen.
Sinds maart is de advocaat vele malen urenlang op bezoek geweest in de EBI en heeft hij tientallen keren telefonisch contact gehad met T. In eerste instantie was hem de toegang geweigerd door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Er is destijds door de deken van de orde van advocaten niet vastgesteld dat T. misbruik maakte van zijn geheimhouderstelefoon. In beginsel mag een verdachte een onbeperkt aantal advocaten op bezoek krijgen.

PGP-berichten
In februari 2021 is door de Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid een strafrechtelijk onderzoek gestart naar mogelijkheden van Ridouan T. om te communiceren met de buitenwereld. Uit onder meer onderschepte PGP-berichten van SKY ECC kwam de verdenking dat hij vanuit de EBI criminele handelingen voortzette. Tijdens het onderzoek rees deze zomer de verdenking dat zijn neef zijn beroep en bijzondere positie als advocaat misbruikte om als boodschapper op te treden.
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn bijzondere opsporingsbevoegdheden ingezet om vast te kunnen stellen of de communicatie tussen de advocaat en diens neef T. strafbaar zou zijn. Het OM is daarbij zeer omzichtig te werk gegaan. Een belangrijk aspect is geweest dat het verschoningsrecht dat de advocaat toekomt, zou worden gewaarborgd.
De rechter-commissaris heeft steeds de resultaten van de ingezette opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen beoordeeld, voordat hij een selectie daarvan vrijgaf voor het onderzoek.

Criminele organisatie
De deken van de orde van advocaten is vrijdag van de aanhouding op de hoogte gesteld door het OM. Na de aanhouding zijn het kantooradres in Utrecht en de woning van de advocaat in Maarssen doorzocht onder leiding van de rechter-commissaris. Er is beslag gelegd op notitieboekjes, aantekeningen en digitale gegevensdragers. Ook de cel van T. in de EBI is doorzocht.
De advocaat is na zijn aanhouding in verzekering gesteld. Hij wordt formeel verdacht van deelneming aan een criminele organisatie die zich richt op witwassen, handel in verdovende middelen en het voorbereiden van moord. Hij wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Minister Dekker van Rechtsbescherming zei begrip te hebben voor de verbazing die is ontstaan doordat een neef in zijn hoedanigheid als advocaat maandenlang onbelemmerd als boodschapper voor Ridouan T. kon dienen.

Gedeeld

Geef een antwoord