Afdeling voor zware criminelen in PI Leeuwarden

Vanaf maart krijgt de PI Leeuwarden een speciale afdeling voor zware criminelen die meer beveiliging nodig hebben. Volgens divisiedirecteur Monique Schippers gaat het om risicovolle gedetineerden bij wie de kans groot is dat ze ook binnen de gevangenis doorgaan met crimineel gedrag.

Sommige gedetineerden hebben volgens DJI meer toezicht nodig dan een reguliere afdeling biedt. Er wordt gestart met deze afdeling met intensief toezicht in Leeuwarden waarna bekeken wordt binnen welke andere gevangenissen zo’n unit nodig is.

Georganiseerde misdaad
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft te maken met een groeiende toestroom van gedetineerden die betrokken zijn bij de zwaardere georganiseerde misdaad. Deze gedetineerden vormen een extra risico voor de orde, rust en veiligheid in de inrichtingen van DJI maar ook van de veiligheid in de samenleving. De DJI kiest ervoor om de risicovollere gedetineerden te scheiden van de reguliere gedetineerden, door ze te concentreren op een kleine afdeling waar intensiever toezicht is. De contacten met buiten en onderling kunnen hierdoor beter worden gemonitord. Ook wordt beter bewaakt dat reguliere gedetineerden ‘besmet’ raken door of gerekruteerd worden voor criminele activiteiten. Dit kan de orde en rust in de inrichting versterken en het detentieklimaat in de inrichtingen ten goede komen.

Ervaren personeel
Op de afdeling gaat ervaren personeel aan de slag, dat de afgelopen periode specifieke trainingen heeft gevolgd om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op hun werk. DJI heeft de ervaringen die in het verleden zijn opgedaan met een dergelijke speciale afdeling ingezet om de afdeling in Leeuwarden goed vorm te geven. De afdeling is zo gesitueerd dat er geen vermenging is met andere gedetineerden en de afdeling kan gebruik maken van diverse eigen voorzieningen (zoals separate mogelijkheden om te luchten, sporten, arbeid en koken). Activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats op de afdeling zelf en er is geen sprake van vermenging of contacten met de rest van de gedetineerden in de PI. Door gedetineerden ondanks het intensieve toezicht zoveel mogelijk actief te houden en een programma te bieden, wordt de kans op ongewenst gedrag ingeperkt, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Gedeeld

Geef een reactie