Afgezwakte coronawet naar Tweede Kamer

Een coronaboete mag niet langer een reden zijn om geen Verklaring Omtrent Gedrag te krijgen. Het is een van de wijzigingen in de afgezwakte coronawet die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Ook mag de overheid niet ingrijpen als de coronamaatregelen in de huiselijke sfeer worden overtreden.

Er was veel kritiek op de wet die bedoeld is om besmetting met het coronavirus tegen te gaan en zo de pandemie terug te dringen. Vooral omdat sommige punten behoorlijk veel inbreuk maakten op de privacy van burgers. Toch was de wet wel nodig om een juridische basis te geven aan de verschillende coronamaatregelen, zoals het verbod om mensen uit andere huishoudens dichter dan 1,5 meter te naderen. Dat is nu allemaal in noodverordeningen vastgelegd, wat tot versnipperd beleid leidt. Door alle kritiek was de geplande ingangsdatum van 1 juli niet langer haalbaar. De wet wordt nu pas na het zomerreces behandeld.

Niet thuis handhaven
De oorspronkelijke wet zou een jaar van kracht blijven. Dat wordt nu een half jaar. Ook krijgt de overheid aanzienlijk minder bevoegdheden. Het plaatselijke gezag mag volgens de herziene wet niet bij mensen thuis handhaven. Dat stond er ook niet letterlijk in, maar de term ‘besloten plaats’ zou wel als zodanig kunnen worden opgevat. Ook in de vernieuwde wet komen nog vaagheden voor, wat tot kritiek leidt van onder andere de Raad van State. Zo wordt niet gesproken over 1,5 meter, maar over een ‘veilige afstand’. Ook is niet duidelijk wat onder ‘groepsvorming’ wordt verstaan. De wet kan na een half jaar steeds met perioden van drie maanden worden verlengd. Ook blijft het mogelijk noodverordeningen af te vaardigen, als burgemeesters dat nodig achten.

Gedeeld

Geef een reactie