Agenten twee keer zo vaak online bedreigd

Uit de jaarcijfers GTPA (Geweld Tegen Politie Ambtenaren) over 2020 blijkt dat online bedreiging vaker voorkomt. Behalve de politie hebben ook opiniemakers, journalisten en politici in toenemende mate te maken met online intimidatie en bedreiging. De politie wil dat het zogenoemde doxing strafbaar wordt.

Agressie en intimidatie op sociale media tegen politiemensen is in een jaar tijd verdubbeld. De indruk van de eerste drie maanden van 2021 is dat die stijgende lijn doorzet. “De verdere digitalisering van de samenleving lijkt bepaalde mensen er toe te brengen om op internet politiemensen, maar ook politici, journalisten of opiniemakers te intimideren”, zegt Ruud Verkuijlen, programmamanager GTPA. Dat gebeurt bijvoorbeeld door foto’s op sociale media te zetten, met daarbij de vraag wie weet waar de afgebeelde agent woont. Doxing, wordt dat genoemd. Soms wordt zelfs een beloning toegezegd voor die informatie. Bijzonder is dat dit op zichzelf niet strafbaar is. Verkuijlen wil dat dit verandert, omdat zo’n oproep intimiderend werkt en niet alleen effect heeft op de agent die het overkomt, maar zeker ook op diens familie en teamgenoten.

Meer contact
“De politie heeft veel contact met burgers. Dat is belangrijk voor ons werk”, zegt Verkuijlen. “Het afgelopen jaar is dat contact toegenomen. Dat heeft vooral te maken met het handhaven van de coronamaatregelen. Rond het naleven van de avondklok en bij demonstraties moesten we vaker begrenzend optreden, om kans op besmetting in de samenleving zo klein mogelijk te houden. Het ongenoegen over de maatregelen lijkt een reden te zijn voor agressief gedrag tegen de politie. Meer contacten betekent ook een kans op meer incidenten.”
In 2020 hebben ruim 12.500 politiemensen te maken gehad met een vorm van agressie en geweld. 108 keer ging dat via sociale media. Een jaar eerder stond de teller op ruim 10.500. Toen ging het nog om 58 gevallen via sociale media. “Het is aannemelijk dat die toename komt door het handhaven van de coronamaatregelen. We zoeken verbinding met de samenleving, maar die rol van verbinder staat onder druk omdat we steeds meer in de rol van repressie worden gedrukt. Repressie is ook een taak voor ons, maar het betekent wel dat we minder die belangrijke rol van verbinder in de wijken kunnen oppakken.”

Toe- en afnames
Binnen een aantal categorieën laten de cijfers toe- en afnames te zien. Vanwege het tijdelijke vuurwerkverbod rond de jaarwisseling en het feit dat in 2020 vrijwel alle evenementen zijn afgeblazen, waren daarbij aanzienlijk minder incidenten. “Deze coronatijd doet ook psychisch iets met mensen. Daardoor kregen we vaker met agressie te maken in relatie tot personen met verward gedrag; een stijging van 37 procent. Bedreigingen en beledigingen namen toe, net als poging tot doodslag (181 keer), poging zware mishandeling (341 keer) en zware mishandeling (72 keer)”, zegt Verkuijlen. “Aandacht voor agressie en geweld tegen agenten én alle hulpverleners blijft nodig. We mogen dit nooit normaal gaan vinden. Het hoort niet bij ons werk en leidt af van dat wat we moeten en willen doen; zorgen voor een veilige samenleving.”

Gedeeld

Geef een antwoord