Al naar schatting 630.000 burgers lid van WhatsApp-groep

WhatsApp Buurtpreventie blijft groeien in Nederland. Inmiddels hebben negenduizend groepen zich geregistreerd via Stichting WABP. Geschat wordt dat zo’n 630.000 burgers gebruik maken van een WhatsApp-buurtpreventiegroep.

Een burger die op zoek is naar een veiligheidsinitiatief in zijn of haar buurt kan op de website WABP.nl een kaart van Nederland en België raadplegen, waar een groot aantal Buurtpreventie initiatieven op staan vermeld, samen met contact/aanmeld-mogelijkheid. Tevens verstrekt WABP een stappenplan, richtlijnen (o.a. S.A.A.R.) en overige documentatie om de Buurtveiligheidsinitiatieven te ondersteunen.
WABP staat voor WhatsApp Buurt Preventie. Wabp.nl is opgericht op 1 juni 2015 en is sinds 28 juli 2017 geregistreerd als Stichting WABP. Inmiddels hebben meer dan 8.600 WhatsApp Buurtpreventiegroepen, met één of meerdere beheerders zich geregistreerd bij deze stichting, die buurtpreventie in kaart heeft gebracht en zichtbaar en vindbaar maakt voor iedereen.

Gedeeld

Geef een reactie