Amphia Ziekenhuis eerste met nieuw brandveiligheidscertificaat

Kiwa R2B heeft het Inspectiecertificaat Bouwkundige Brandveiligheid uitgereikt aan de aannemerscombinatie Four Care voor de nieuwbouw van het Amphia Ziekenhuis te Breda. Het Amphia Ziekenhuis is daarmee het eerste Nederlandse ziekenhuis en het eerste omvangrijke bouwwerk dat deze certificering krijgt.

Aannemerscombinatie Four Care bestaat uit Trebbe, Van Wijnen, ENGIE Services en Unica. Op voordracht van de betrokken directievoerders van de nieuwbouw (Jan Willem Klein Poelhuis en Richard Vorst) is er bij de start van het ontwerpproces gekozen om de bouwkundige brandveiligheid al af te stemmen op de eisen die in het toekomstige Bouwbesluit (BBL) zullen worden gesteld aan zaken zoals rookwerendheid.

Trots
Ruim drie jaar is er door Kiwa R2B samengewerkt met de aannemerscombinatie en overige betrokkenen om het bouwwerk van ongeveer 80.000m² brandveilig te maken. Installatietechnisch met sprinklers, brandmelders, een ontruimingsinstallatie en blusgas, maar nu dus ook bouwkundig. Harold Hendriksen, unitmanager bij Kiwa R2B, overhandigde het inspectiecertificaat aan Frank Brekelmans, projectdirecteur Bouw. Op de foto staan verder Richard Vorst (links) en Gerard van Boxtel, projectdirecteur Installaties. Frank Brekelmans zegt trots te zijn op het bereiken van dit resultaat. Het ziekenhuis is op 3 juni 2019 opgeleverd met een naar verhouding zeer gering aantal opleverpunten. Het intensieve bouwkundige inspectieproces heeft hieraan bijgedragen, aldus Kiwa. Van beoordeling van de uitgangspunten, controle van het ontwerp tot veelvuldige inspecties op locatie gedurende de bouwfase. Dit alles op basis van het VIVB-inspectieschema dat binnenkort voor accreditatie wordt aangeboden.

Gedeeld

Geef een reactie