Asscher wil bedrijven straffen voor vroegere ongevallen

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat de Inspectie SZW (waaronder de vroegere Arbeidsinspectie) ook bedrijven moet bedrijven bestraffen die langer geleden de regels hebben overtreden bij het werken met gevaarlijke stoffen.

Op het moment geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Dat vindt Asscher te kort, omdat gezondheidsklachten bij werknemers soms pas na tientallen jaren ontstaan. De minister pleit ook voor een team van specialisten dat bij bedrijven gaat controleren of deze hun werknemers voldoende beschermen tegen gevaarlijke stoffen. Verder vindt hij dat werknemers beter geïnformeerd moeten worden over de risico’s. De voorstellen van Asscher volgen op een vandaag verschenen onderzoek naar de werkomstandigheden bij chemiebedrijf Chemours (Dupont) in Dordrecht. Daar zouden werknemers destijds hebben blootgestaan aan onder meer kankerverwekkende stoffen, waarvan nu pas de gevolgen merkbaar worden.

Gedeeld

Geef een antwoord