Bedreigde personen nauwelijks nog te beveiligen

Door een verdrievoudiging van het aantal ernstig bedreigde slachtoffers, getuigen en functionarissen lukt het de overheid niet meer hen adequaat te beveiligen. Dat meldt de NOS op basis van gesprekken met het Openbaar Ministerie.

Alleen al in Midden-Nederland zijn er 350 zaken waarbij persoonsbeveiliging nodig is. Een paar jaar geleden waren het er nog honderd en er zijn in de tussentijd geen beveiligers bij gekomen, aldus Rutger Jeuken, die bij het OM verantwoordelijk is voor bewaken en beveiligen. De werkdruk is daardoor zo hoog geworden dat de officier van justitie vreest dat dit tot fouten gaat leiden.

Serieuzer
Het aantal dreigingen is onder andere zo sterk toegenomen, omdat de politie ze serieuzer is gaan behandelen. Ook worden meer risico-inschattingen gemaakt, waarbij dreigingen worden vastgesteld. Maar ook is de dreiging op zich toegenomen, vooral door de verharding binnen het criminele milieu. Sinds de moord op advocaat Derk Wiersum wordt daarom ook een groot aantal officieren van justitie, rechters en advocaten door de overheid beschermd. Dagelijks zijn daarvoor zo’n 600 politieagenten beschikbaar.

Stalkers
De meerderheid van de dreigingen komt overigens niet vanuit de georganiseerde criminaliteit. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om stalkers of wraakzuchtige ex-partners of familieleden die uit zijn op eerwraak. De overheid zegt niet precies bij te houden hoe vaak concrete beschermingsmiddelen nodig zijn. Soms volstaat een stevig gesprek om een einde aan stalking te maken. Ook wordt het probleem soms opgelost door het slachtoffer te helpen verhuizen en een nieuwe identiteit te geven. Persoonsbeveiliging is een uiterst middel om bedreigde mensen te beschermen en wordt in principe alleen geboden als de democratische rechtsorde in het geding is. Daarbij gaat het onder andere om rechters, bewindslieden en journalisten.

Miljoenen
Vorig jaar trok de overheid 10 miljoen euro extra uit voor persoonsbeveiligers, maar dat heeft geen einde gemaakt aan het tekort. Volgens Willem Woelders, die bij de politie verantwoordelijk is voor persoonsbeveiliging, is er niet alleen een tekort aan operationele beveiligers, maar ook aan mensen die zich bezighouden met de risicobeoordelingen en opsporing. Volgens de politie, het Openbaar Ministerie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn nog eens tientallen miljoenen euro’s nodig om voldoende personeel te kunnen werven, nieuwe schuiladressen te regelen en deze goed te beveiligen. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zegt zijn best te doen om aan meer geld te komen, maar geeft aan dat het ook de nodige tijd zal kosten om nieuw personeel te werven en op te leiden.

Gedeeld

Geef een reactie