Ajax publiceert overzicht van productcertificaten

Ajax Systems levert draadloze alarmproducten die aan Europese normen voldoen en daarom gebruikt kunnen worden voor te certificeren installaties. In een speciaal overzicht wordt nu weergegeven aan welke normen elk product voldoet.

Niet elke installateur heeft vertrouwen in draadloze beveiligingsproducten. Dat komt omdat er vooral in de beginfase veel apparatuur op de markt kwam, die makkelijk te verstoren was. Ook de apparatuur van Ajax is te verstoren, maar er zijn wel veel maatregelen getroffen om te voorkomen dat dit niet tot een alarm leidt. Daarom mogen de draadloze componenten worden gebruikt in projecten die binnen risicoklasse 2 vallen. In die gevallen kan het achterwege laten van bekabeling tussen componenten tot een aanzienlijke besparing op installatiekosten leiden. Bovendien zijn de schaarse monteurs minder tijd kwijt met het realiseren van systemen.

Het overzicht is hier te bekijken.

Gedeeld

Geef een antwoord