Alcohol- en drugscontrole kan werkgever veel ellende besparen

Een werkgever is verplicht ervoor te zorgen dat medewerkers veilig hun werk kunnen doen. Dat houdt ook in dat hij moet voorkomen dat medewerkers onder invloed van alcohol of drugs zijn, als dat risico’s met zich meebrengt. Anders is hij verantwoordelijk voor de gevolgen, waarschuwt Tom Korving van Preventie Alcohol & Drugs.

Als voorbeeld noemt Korving een bedrijfsfeest. Er wordt aardig gedronken en na afloop gaat iedereen naar huis. Ook met de auto. Een van de werknemers verongelukt daarbij. Valt dat de werkgever aan te rekenen? “Ja”, antwoordt de specialist in alcohol- en drugscontroles. “Zelfs als het feest niet in het bedrijf, maar bijvoorbeeld in een partycentrum is gevierd. Een manier om aan aansprakelijkheid te ontkomen is aantonen dat de betreffende werknemer als gevolg van bewuste roekeloosheid het ongeluk heeft veroorzaakt. Maar veel beter is het natuurlijk om de zorgplicht gewoon na te komen. Bijvoorbeeld door na het feest te controleren of werknemers nog in staat zijn te rijden en hen anders te verplichten een hotel of een taxi te nemen.”

Vrij ingewikkeld
Juridisch is het een vrij ingewikkeld verhaal, stelt Korving. “Ik preek misschien voor eigen parochie, maar ik wil werkgevers afraden om alcohol- en drugscontroles zelf uit te voeren. Er zitten namelijk nogal wat haken en ogen aan. Wij hebben samen met juristen een aantal procedures opgesteld die in de praktijk goed werken en die voor een goede afdekking van de verantwoordelijkheid zorgen als het desondanks toch mis gaat. Je moet ook bedenken dat mensen behoorlijk in verlegenheid kunnen worden gebracht als zij te veel onder invloed worden getest. En zal een manager dat van een medewerkers accepteren? Daarom raden wij aan de controles door onze mensen of door een door ons getraind beveiligingsbedrijf te laten uitvoeren. Dat levert snelle en discrete controles op en voorkomt discussies over de wijze waarop aan de zorgplicht is voldaan. Op onze website is meer te lezen over onze werkwijze.

Gedeeld

Geef een reactie