Beveiligingsuitdagingen van de snelle digitalisering

Steeds meer apparaten worden via IP-netwerken op elkaar aangesloten. Dat biedt voordelen, maar brengt ook risico’s met zich mee. AddSecure is een bedrijf dat oplossingen ontwikkelt om IP-netwerken veiliger te maken. CEO Stefan Albertsson vertelt over de beveiligingsuitdagingen van de digitalisering.

Hoe kijkt Albertsson naar digitalisering en trends? Welke kansen en uitdagingen zijn er? “Het Internet of Things (IoT), kunstmatige intelligentie (AI) en 5G zullen onze manier van leven veranderen, verschillende maatschappelijke uitdagingen oplossen en een veiligere samenleving creëren. Dankzij de onderlinge verbinding tussen slimme, verbonden auto’s kunnen bijvoorbeeld ambulances sneller op de plaats van het ongeval komen. Steden kunnen verkeersopstoppingen, vervuiling en parkeerbehoeften in realtime volgen. Camerabeelden kunnen de veiligheid van medewerkers, zoals maatschappelijk werkers, beveiligers en winkelpersoneel vergroten. En dit is nog maar een fractie van de kansen die digitalisering met zich meebrengt. Het zijn echter wel voorbeelden van vitale toepassingen, wat duidelijk maakt dat bij de snelle ontwikkeling van de mogelijkheden ook hoge eisen gesteld moeten worden aan de veiligheid en betrouwbaarheid van de technologie.”

Verhoogd risico
En wat als men dat niet doet? “De toch al grote en steeds toenemende hoeveelheid verbonden apparaten en het gemak waarmee deze te benaderen zijn, maken het belangrijker dan ooit om hun communicatie en gegevens te beveiligen. Onbeschermde verbonden apparaten vormen een verhoogd risico op cyberaanvallen en DDoS-aanvallen, waarbij kwaadwillende de onbeveiligde apparaten kunnen misbruiken om websites van onder andere overheden en andere vitale organisaties aan te vallen. Daarnaast moeten gegevens worden beschermd tegen onbevoegde personen. De privacy van individuen en bedrijven moet worden gegarandeerd tijdens het delen van gegevens en het gebruiksproces.”

Definitie van beveiliging verandert
Hoe denkt Albertsson dat de behoeften van de samenleving en klanten zich zullen ontwikkelen? “We zien hoe de definitie van beveiliging op het punt staat te veranderen. Het begrijpen van ‘veilige communicatie en gegevens’ gaat niet langer alleen over veilige verbindingen, ononderbroken communicatie en bescherming tegen invloeden van buitenaf, maar ook over geloofwaardigheid, eerlijkheid en integriteit. Zowel de samenleving als bedrijven en klanten hebben een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de technologie veilig is en wordt gebruikt op een manier die de sociale ontwikkeling in de toekomst bevordert.”

Gedeeld

Geef een reactie