Borging integriteit steeds belangrijker bij bewakingsvideo’s

Door de toenemende bezorgdheid over gemanipuleerde bewakingsvideo’s wordt het steeds belangrijker om de integriteit van videobewijs aan te tonen. Rechtbanken zullen bewijs verwerpen als knoeien niet kan worden uitgesloten”, zegt dr. Peter Kim, global technical consultant, IDIS.

Snelle vooruitgang in digitale videomanipulatietechnieken en een toename van vermeende deep-fake video’s van beroemdheden, zullen zowel gebruikers van videotechnologie als officieren van justitie onder druk zetten om de integriteit van alle beelden die ze gebruiken aan te tonen.
“Als we vooruitkijken, zullen we overal waar video wordt gepresenteerd als juridisch bewijs of als onderdeel van interne tuchtprocedures, meer pogingen zien om te beweren dat de beelden niet echt zijn”, waarschuwt dr. Peter Kim, global technical consultant, IDIS.

Vitaal belang
“Elke aanval op de integriteit van videobewijs, als deze niet wordt weerlegt, riskeert de waarde van de hele video-oplossing te ondermijnen. Dit geldt met name voor toepassingen waarbij het opsporen en vervolgen van misstanden een sleutelfunctie van het camerasysteem is. Het is dus van vitaal belang dat gebruikers zonder twijfel kunnen aantonen dat er op geen enkele manier met hun beeldmateriaal is geknoeid.”
IDIS, dat complete end-to-end cameraobservatieoplossingen levert voor toepassingen variërend van risicovolle kritieke infrastructuur tot commerciële omgevingen, heeft de integriteit van videobeelden beschermd via zijn gepatenteerde Chained Fingerprint™-algoritme.
IDIS recorders gebruiken Chained Fingerprint om de integriteit van de opgenomen en geëxporteerde videogegevens te waarborgen.

Meer informatie is te vinden op de website.

Gedeeld

Geef een antwoord