Bosch haalt heel snel ISO 27001 voor informatiebeveiliging

Onlangs heeft Bosch Energy and Building Solutions Nederland met succes de audit voor de ISO-27001-certificering doorlopen. Het betreft hier een wereldwijde standaard voor informatiebeveiliging.

Volgens divisiedirecteur Arno Jansssen wordt de vraag vanuit de markt steeds dwingender om op een goede en vertrouwelijke wijze met informatie om te gaan. Naast fysieke veiligheid en beveiliging is namelijk ook informatiebeveiliging een essentieel onderdeel geworden van de bedrijfsvoering. Dat is onder andere nodig omdat klanten soms hoge eisen stellen aan de informatiebeveiliging. Vanwege een belangrijke aanbesteding werd de procedure nu versneld doorgevoerd, namelijk binnen vijf weken in plaats van 12 tot 18 maanden.

Belangstelling
Frank van Olphen, senior manager sales: “Informatiebeveiliging en daarmee de ISO-27001-certificering staan sterk in de belangstelling. De belangrijkste trend is dat organisaties steeds meer te maken krijgen met vertrouwelijke en/of privacygevoelige gegevens. Daarnaast merken we dagelijks dat er veel phishing mails worden verstuurd. ICT-afdelingen zijn erg druk bezig met het afschermen van het bedrijfsnetwerk. Het is derhalve belangrijk dat deze informatie niet ‘op straat’ komt te liggen of dat we online schade oplopen. Tekortschieten in het beveiligen van informatie kan leiden tot imagoschade. Bosch heeft hierin daarom zelf al hele belangrijke maatregelen getroffen.”

Overheid
Dick Blom, business developer voor de overheid, vult aan: “Doordat data in zijn algemeenheid steeds belangrijker wordt, worden er ook steeds meer maatregelen omtrent informatiebeveiliging aan organisaties opgelegd die zaken doen met bijvoorbeeld banken, verzekeraars, zorginstellingen en natuurlijk de overheid. Met name vanuit de overheid wordt gekeken naar hoe organisaties, waar zij mee (gaan) samenwerken, hun informatiebeveiliging op orde hebben. Zodra je namelijk met of voor een overheidsinstantie werkzaamheden wil gaan verrichten, dien je meer en meer te beschikken over het ISO-27001-certificaat.

Gedeeld

Geef een reactie