Creatieve beveiligingstechniek helpt de zorg in coronatijd

Genetec werkte de afgelopen maanden nauw samen met klanten om oplossingen te ontwikkelen die zorginstellingen zo veilig mogelijk door de coronacrisis heen helpen. Innovatieve ideeën zijn gecombineerd met de kennis van de ingenieurs van de softwarefabrikant.

Hoewel het coronavirus weinig anders dan ellende veroorzaakt, daagt het ondernemers ook uit om slimme ideeën te ontwikkelen, die ook na de pandemie nog nut hebben. Zo hebben tijdens de pandemie veel zorginstellingen creatieve manieren ontdekt om technologie op een nieuwe manier in te zetten als reactie op de crisis. Beveiligingsteams voerden bijvoorbeeld toegangssystemen in, waarmee precies en in realtime is na te gaan waar medewerkers, patiënten en apparatuur zich bevindt, waar deuren worden gebruikt en of er niet te veel mensen op bepaalde afdelingen komen.

Traceren
Een groeiend segment in de zorgsector is real time locatieservice (RTLS) voor het traceren van apparatuur en patiënten. Elke patiënt krijgt bij de intake een actieve tag, die continu de locatie bijhoudt. De beveiliging of zorgverlener krijgt automatisch een waarschuwing als de patiënt op plaatsen komt waar dat niet gewenst is. Ook zorgpersoneel kan met een actieve tag worden uitgerust. Die kan ook een paniekfunctie hebben, voor als snel assistentie nodig is.

Thermische camera’s
Nog een populaire ontwikkeling zijn thermische camera’s. Deze meten de temperatuur van personen, zonder dat dit inbreuk hoeft te maken op de privacy. Er worden namelijk geen herkenbare gezichten vastgelegd. Cameratechnologie in combinatie met communicatie via SIP maakt het in de zorginstelling mogelijk dat medewerkers en patiënten via beeldverbindingen met elkaar in verbinding staan. Hiermee is fysiek contact tussen patiënten en zorgverleners te minimaliseren. Zo kan als het ware een virtuele ronde worden gelopen langs met corona besmette patiënten. Belangrijk is ook dat de software kan bijhouden wie wie heeft ontmoet. Als een besmetting wordt vastgesteld is dan relatief eenvoudig na te gaan wie eveneens besmet kan zijn, zodat die geadviseerd kan worden een arts te consulteren of in quarantaine te gaan.

Gedeeld

Geef een reactie