G4S Cash Services ontvangt Rating 1 status

G4S Cash Services heeft recent de Rating 1 status van Dun & Bradstreet ontvangen. Dit houdt in dat G4S Cash Services bij de 13% van de best betalende en financieel minst risicovolle bedrijven te boek staat.

rating 1 certificaat
In tijden van financiële onzekerheid is het belangrijk te weten met wie men zaken doet, zodat de financiële risico’s zoveel mogelijk beperkt blijven. De Dun & Bradstreet Rating wordt al jarenlang erkend als de toonaangevende voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. Het betreft een dynamische score die voortdurend wordt geactualiseerd en weerspiegelt de meest recente stand van zaken binnen een bedrijf. De analysemethode is universeel, waardoor elke D&B Rating, hoewel landspecifiek bepaald, internationaal te vergelijken is. Door deze unieke methode kunnen bedrijven al vroegtijdig gewaarschuwd worden in geval van mogelijke liquiditeitsproblemen.

Gedeeld

Geef een reactie