G4S voorspelt trends op basis van veiligheidsanalyses

Incidenten voorkomen is altijd beter dan incidenten bestrijden. Om dat eerste te bevorderen, ontwikkelt G4S (trend)analyses op basis van data uit het digitale rapportage- en meldsysteem iG4S. Ruud Kok, risk advisor bij G4S, traint medewerkers nu in het maken van dergelijke analyses.

In de training Data Analyse leert Ruud Kok operationeel managers en groepsleiders hoe ze méér kunnen doen met de waardevolle data uit iG4S. Bijvoorbeeld trendanalyses maken van incidenten. “Onze beveiligers hebben een iG4S-app op hun smartphone of iPad”, vertelt hij. “Daarmee kunnen ze meldingen doen en direct rapporteren tijdens hun dienst. Compleet met een foto van de geconstateerde afwijking. De klant kan real time meekijken in het systeem en belangrijke informatie voor de beveiligers toevoegen.”

Van incidenten naar risico
In potentie bevat iG4S een schat aan waardevolle informatie voor klanten. Kok: “Toch was de feedback van klanten dat ze de meerwaarde van rapportages eigenlijk niet begrepen. Ze zagen grafieken, maar wisten niet wat de cijfers zeiden over de potentiële risico’s voor hun organisatie. Dat triggerde mij om méér uit iG4S te halen en dat vervolgens op een begrijpelijke manier aan klanten te presenteren. Deze aanpak past in onze risk based benadering. Dat betekent dat je niet van incident naar incident gaat, maar zoekt naar verbanden.”

Gericht advies
In de training leren operationeel managers en groepsleiders data uit iG4S te analyseren. Er zijn allerlei selecties mogelijk, zoals type incidenten, tijdstippen en locaties. Door de nieuwe manier van data-analyse maken wij vooral het ‘hoe’ en ‘wat’ van incidenten inzichtelijk. Ook analyseren we of steeds dezelfde (of vergelijkbare) modus operandi wordt gehanteerd. Als er sprake is van een incidenttrend kunnen wij gerichter actie ondernemen. Bijvoorbeeld met specifieke surveillance, elektronische (infrarood) melders of bouwkundige maatregelen. De groepsleiders kunnen na de trainingen ieder kwartaal zelfstandig analyserapportages naar de klant sturen. Gebaseerd op incidentdata en mét advies over verbetermaatregelen.

iG4S
Sinds in 2015 de security-app iG4S werd geïntroduceerd, ter vervanging van de ‘old school’ standaard rapportage, is de app continue doorontwikkeld. iG4S faciliteert informatie-gestuurd beveiligen en is nu de standaard bij onze secure solutions klanten. Beveiligers kunnen met de app efficiënter en direct gedurende hun dienst afwijkingen rapporteren of meldingen doen.

Gedeeld

Geef een reactie