Hacousto Protec levert aan de Blankenburgverbinding

Hacousto Protec gaat geïntegreerde video-, audio- en communicatiesystemen leveren voor de Blankenburgverbinding, die onderdeel vormt van de nieuw aan te leggen A24. Dit is een vier kilometer lange aaneenschakeling van technische bouwwerken, die de A20 bij Vlaardingen verbindt met de A15.

In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert BAAK, aan de bouwcombinatie van Ballast Nedam, DEME en Macquarie Capital, deze nieuwe, indrukwekkende verbinding. Deze zal onder meer twee knooppunten, een landtunnel en een tunnel onder het Scheur (Nieuwe Waterweg) bevatten. Naast de bouwtechnische uitdagingen moest BAAK ook op zoek naar een partner die de techniek kan bieden voor de verbindende schakel tussen de bediening, besturing en bewaking van de tunnels met de centrale verkeersleiding van Rijkswaterstaat. Zo kwam men terecht bij Hacousto Protec.

De oplossing
“In 2017 zijn we gestart met het Voorlopig Ontwerp (VO) van de verbinding”, vertelt Bertus van Jaarsveld, manager uitvoering VTTI. “En in 2018 met het Definitief Ontwerp (DO). Toen zijn we in gesprek gegaan met Hacousto Protec. Naast een partij met een goede prijs/kwaliteit verhouding zochten we een partner waarin we vertrouwen hadden. Door Hacousto Protec al tijdens het ontwerpproces te betrekken is commitment naar elkaar ontstaan en kunnen we bijsturen waar nodig. Gezamenlijk zijn we tot het Definitief Ontwerp (DO) van geïntegreerde video-, audio- en communicatiesystemen gekomen. Vanuit de Verkeerscentrale Rhoon van Rijkswaterstaat kunnen we de tunnels gaan bedienen en bewaken.”

Ketenfunctionaliteit
Vanuit de functionele eisen van de Landelijk Tunnelstandaard voor bediening en beheer is de CCTV en audio softwarekoppeling gelegd tussen de zogeheten 3B besturingsfuncties en de verkeerscentrale. De 3B bouwblokken automatiseren de bedien-, besturing- en bewakingsfuncties van de Blankenburgverbinding. Logische Functie Vervullers (LFVs), omroep, CCTV, VIS, intercom en telefonie worden ontworpen, geleverd, getest en functioneel opgeleverd. Tijdens het ontwerpproces wordt de ketenfunctionaliteit vanaf de werkplek (UWW) tot en met het component in de tunnel gezamenlijk met de engineers van Hacousto Protec en BAAK uitgewerkt tot een toekomstbestendig audio- en CCTV-systeem.

Veiligheidsnorm Landelijke Tunnelstandaard
In het geval van een calamiteit, incident of stilstand in de tunnels en op het traject dient het noodschema en de hulpdiensten direct ingezet te kunnen worden, zeker als elke seconde telt. Camera’s kunnen zowel lokaal als in de verkeerscentrale worden gemonitord. Het geïnstalleerde intercomsysteem in de tunnels bestaat uit noodtelefoons bij iedere hulpkast en intercoms bij verkeersdoorgangen en technische ruimten. Zo kunnen weggebruikers snel contact leggen met de verkeerscentrale.

Speciale luidsprekers
Met de omroepinstallatie kan de verkeerscentrale snel en gericht gesproken boodschappen en instructies naar de weggebruikers sturen in de tunnels, toeritten en doorgangen. Hiermee worden weggebruikers snel en specifiek geïnformeerd bij een calamiteit, incident of stilstand. De tunnels worden voorzien van specifiek door Hacousto Protec ontwikkelde luidsprekers om een hoge geluidskwaliteit en spraakverstaanbaarheid te waarborgen. Voor de interne communicatie verzorgt Hacousto Protec ook de telefooninstallatie waarmee binnen het gehele object het (technisch) personeel met elkaar en met de verkeerscentrale kan communiceren.

De nieuwe rijksweg wordt in 2024 opengesteld voor het verkeer.

Gedeeld

Geef een antwoord