JMB Groep beveiligt Universiteit Leiden

JMB Groep, een particuliere beveiligingsorganisatie uit Almere die vorig jaar VEB Beveiligingsbedrijf van het Jaar werd, heeft een raamovereenkomst gesloten met de Universiteit Leiden voor het leveren van hoogwaardige beveiligingstaken.

De Universiteit Leiden bestaat sinds 1575 en telt zes faculteiten in Leiden en één in Den Haag. 32.806 studenten van 123 nationaliteiten volgen er één of meerdere van de 47 bachelors- of 78 masteropleidingen. Daarnaast werken er 2665 fte onderzoekers, 7100 medewerkers (4.659 fte) en 1.808 docenten. Delen van de universiteit kunnen beschouwd worden als hoog risico-object, vanwege kostbare en unieke onderzoeken, risicovolle stoffen en materialen of onvervangbare studieobjecten. Deze zaken dienen goed beveiligd te worden, zonder dat dit onnodige hinder veroorzaakt voor studenten en medewerkers. Dat maakt het beveiligingstechnisch tot een uitdaging.

Adviseur
De werkzaamheden van JMB Groep voor de Universiteit Leiden beperken zich niet tot uitvoerende taken. Het beveiligingsbedrijf is ook gevraagd om als adviseur op te treden voor alle aspecten met betrekking tot de fysieke veiligheid. Daaronder valt ook de beveiliging van hoogwaardigheidsbekleders, belangrijke gasten en medewerkers. Het Almeerse bedrijf heeft ruime ervaring op dit gebied. Gekozen is voor een raamovereenkomst om tot een duurzame relatie te komen met de dienstverlener, wat van belang is bij het voorbereiden en uitvoeren van maatregelen in nauwe samenspraak met politie en andere belanghebbenden. Daarnaast zal de beveiligingsorganisatie snel moeten kunnen opschalen bij evenementen en calamiteiten. De Universiteit Leiden heeft in binnen- en buitenland een uitstekend imago en het behoud hiervan is één van de belangrijkste doelstellingen van het beveiligingsbeleid. Daarom wordt een hoge prioriteit gegeven aan de beveiliging van medewerkers, studenten en gasten.

Gedeeld

Geef een antwoord