Kiwa behaalt accreditatie voor testlab sprinklers

In het kader van de accreditatieaanvraag voerde de Raad voor Accreditatie (RvA) onlangs bij Kiwa FSS een uitbreidingsonderzoek uit voor de accreditatie van het testlab voor sprinklers. Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft de RvA de accreditatie uitgebreid.

Het onderzoek werd uitgevoerd tegen de vereisten zoals vastgelegd in de accreditatienorm EN ISO/IEC 17025:2017. Op basis van de resultaten van heeft de RvA de accreditatie uitgebreid, waardoor Kiwa FSS nu voldoet aan de strenge eisen die gesteld worden aan een testlaboratorium voor sprinklers.
Medio 2019 werd Kiwa’s eigen testlaboratorium voor sprinklers in Zaltbommel geopend. Hier test het bedrijf de betrouwbaarheid van sprinklers op basis van de testmethoden uit de ISO 6182 en de norm NEN-EN 12259.

Internationale norm
Tijdens de audit controleerde de RvA of het laboratorium en de meetinstelling voldoen aan de eisen van NEN-EN-ISO/IEC 17025, de internationale norm voor testlaboratoria.
De RvA heeft vastgesteld dat het testen van sprinklers tegen de EN 12259-1, ISO 6182-1 en ISO 6182-7 voor de beproevingen op aanspreektemperatuur, functionaliteit en K-factor van sprinklers voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO/IEC 17025. De testen hebben betrekking op Early suppression Fast Response sprinklers (ESFR) alsmede fast-, special- en standard response sprinklers en worden uitgevoerd in het laboratorium van Kiwa FSS Testing in Zaltbommel.

RvA Geaccrediteerd
De RvA accreditatie bestaat uit een algemeen NEN-EN-ISO/IEC 17025 certificaat en een lijst met RvA geaccrediteerde proeven of metingen. Voor Kiwa FSS Testing omvat het geaccrediteerde werkgebied de geaccrediteerde beproevingen zoals vermeld onder verrichting nr. 63 op de scope L248 van Kiwa Nederland. Alleen op rapporten van beproevingen of metingen die onder RvA accreditatie zijn uitgevoerd mag het RvA accreditatiemerk gebruikt worden.

De lijst met geaccrediteerde proeven is hier te downloaden.

Meer informatie is te vinden op de website.

Gedeeld

Geef een antwoord