Kiwa R2B geaccrediteerd voor Bouwkundige Brandveiligheid

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft Kiwa R2B geaccrediteerd voor uitbreiding van de accreditatiescope I040. Dit betreft inspecties van brandveilige bouwwerken conform het VIVB Inspectieschema Bouwkundige Brandveiligheid op basis van afgeleide doelstellingen.

In het kader van de accreditatieaanvraag voerde de RvA bij Kiwa R2B een uitbreidingsonderzoek uit voor het VIVB Inspectieschema Bouwkundige Brandveiligheid op basis van afgeleide doelstellingen. Dit onderzoek werd uitgevoerd tegen de vereisten zoals vastgelegd in de accreditatienorm NEN ISO/EN 17020. Op basis hiervan heeft de RvA de accreditatie van Kiwa R2B uitgebreid voor het uitvoeren van de volgende verrichtingen:

  • VIVB Inspectieschema Bouwkundige Brandveiligheid – Brandveiligheid bouwwerken;
  • Inspectie van het basisontwerp – Ontwerpbeoordeling van de bouwkundige brandveiligheid (BBV) van een bouwwerk – op basis van afgeleide doelstellingen;
  • Inspectie van het detailontwerp – Ontwerpbeoordeling van de bouwkundige brandveiligheid (BBV) van een bouwwerk – op basis van afgeleide doelstellingen;
  • Inspectie van de bouwkundige brandveiligheid (BBV) van een bouwwerk (beoordeling in gebruiksfase) op basis van afgeleide doelstellingen.

Meer informatie over de accreditaties van Kiwa is te vinden op de webpagina Accreditaties en Notificaties.

Gedeeld

Geef een antwoord